Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MOLIBDEN

  MOLIBDEN — bardzo twardy metal o barwiesrebrzystej; w stanie czystym znajduje zastosowanieprzy produkcji żarówek elektrycznychoraz jako składnik stali stopowej (zwłaszczanarzędziowej, szybkotnącej).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNISZEK

  MNISZEK (Taraxacum sp.J - roślina wieloletniaz rodziny złożonych (Coniposilae). Najczęściejw Polsce występuje m n i s z e k p o s po l i t y , inaczej m n i s z e k l e k a r s k i ,d m u c h a w i e c (7uruxacuni nfficinale), niewłaściwieteż zwany mleczem polnym; jestskładnikiem porostu ląk, a przede...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOLUSKOCYDY

  MOLUSKOCYDY — chemiczne środki dozwalczania mięczaków', głównie ślimaków; zabójczona ślimaki działają substancje silnieodwadniające, jak np. kainit, azotniak, wapnopalone, oraz związki chemiczne działającetrująco, jak siarczan miedziowy, metaldehyd,sole sodowe i miedziowe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mocznik

  Mocznik — związek chemiczny składający sięz węgla, tlenu, azotu (około 46%) i wodoru;mocznik naturalnego pochodzenia występujew moczu (—gnojówka), mocznik syntetycznyprodukowany jest fabrycznie jako azotowy nawózmineralny. W glebie mocznik ulega przemianomdzięki drobnoustrojom, przy czympowstaje węglan...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monolit GLEBOWY

  Monolit GLEBOWY — jednolity słup glebyw kształcie czworobocznym pobrany w stanicnaturalnym; umieszczony w otwartej skrzyncedaje prawdziwy obraz pobranej gleby i możesłużyć do badań specjalnych (przepuszczalnościpodsiąkania) oraz dla celów demonstracyjnychlub jako eksponat muzealny. Wielkość monolitówbywa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moczowa cewka

  Moczowa cewka — przewód odprowadzającymocz z pęcherza moczowego; ścianyutworzone z błony śluzowej i warstwy mięśni.U samic cewka jest krótka, kończy się bow-iemna granicy między pochwą właściwą a jej przedsionkiem,na powierzchni jej dolnej ściany.U samców jest dłuższa i służy także do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORENA

  MORENA — materiał skalny naniesiony przezlodowce; rozróżniamy moreny: d e n n ą —powstałą pod lodowcem, c z o ł o w ą — utworzonąw miejscu, gdzie kończy się lodowiec (czyligdzie znajdowało się jego czoło), b o c z n ą —powstałą na bocznych krawędziach lodowcaoraz ś r o d k o w ą — utworzoną na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moczowy pęcherz

  Moczowy pęcherz — workowaty zbiornik—moczu o bardzo rozciągliwych ścianach,leżący na dnie jamy miednicznej; uchodzą doniego dwa —moczowody, którymi spływa wytworzonyw nerkach mocz; w pęcherzu rozróżniasię rozszerzony trzon i wąską szyjkę, przechodzącąw -c e w k ę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORWA

  MORWA (Morus sp.) — dwuliścienna roślinadrzewiasta rozdzielnopłciowa, z rodziny morwowatych(Moraccae), występująca jak a drzewoplenne i jako krzew; uprawiana główcie zewzględu na liście stanowiące pokarm gąsienicjedwabnika morwowego. Północną granicę zasięgujej występowania stanowi linia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mohair

  Mohair — wełna kóz angorskich; w przemyślewłókienniczym stanowi cenny surowiecze względu na srebrzysty kolor i połysk; używanajest do wyrobu specjalnych tkanin i dzianin,a ostatnio także sztucznych futer; budową i gru*bością zbliżona jest do wełny owczej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt

Do góry