Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mięsaki Ewinga

  Mięsaki Ewinga powstają przede wszystkimw trzonach kości. Mogą pochodzić z kościdługich, jak np. kość udowa lub ramienna, aleznajduje się je również w trzonach żeber lubmiednicy. Występują w wieku 10—25 lat, najczęściejjednak dotyczy to nastolatków. Wśródobjawów stwierdza się bóle lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glejaki pnia mózgu

  Stanowią około 10—20% guzów o.u.n. występującychu dzieci. Powodują postępująceuszkodzenie nerwów czaszkowych i zaburzeniaw chodzeniu [18]. Postępowaniem z wyboru jestnapromienianie. Leczenie chirurgiczne, zewzględu na umiejscowienie tych guzów jestbardzo ryzykowne. Nie stosuje się chemioterapii,gdyż brak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glejaki siatkówki

  Glejaki siatkówki (retinoblastoma) to guzy rozwijającesię wewnątrz gałki ocznej. Mogą miećcharakter dziedziczny. W 1/3 przypadków występująobustronnie [20]. Pojawiają się przedukończeniem 2. roku życia [4] i przez długi czasrosną, nie dając przerzutów [20]. W równymstopniu dotyczą obydwu płci [21]...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czaszkogardlaki

  W obrazie histologicznym czaszkogardlaki są(craniopharyngioma) guzami łagodnymi. Występująw 6—9% przypadków pierwotnychguzów o.u.n. u dzieci [18]. Umiejscowiają sięprzede wszystkim w okolicy pośrodkowej, ponadsiodłem tureckim [15]. Do najczęstszychobjawów i dolegliwości należą zaburzenia widzenia,bóle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemioterapia

  Chemioterapeutyki to grupa leków stosowanychw leczeniu nowotworów w celach leczniczychlub paliatywnych. Mogą być stosowaneosobno lub w połączeniu z innymi metodamileczniczymi. Ich działanie polega na zatrzymaniunamnażania się komórek nowotworu, coma prowadzić do obumierania guza [7]. Różnechemioterapeutyki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Hodgkina

  Jest to złośliwy proces nowotworowy rozwijającysię początkowo w obwodowych węzłachchłonnych [20]. Najczęściej występuje między20. a 30. rokiem życia, częściej wśród mężczyzn[21]. Pierwszymi objawami są niebolesne obrzękiszyi, okolicy pachwiny lub pachy. W leczeniustosuje się radioterapię...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzy mózgu

  Guzy mózgu są najczęściej występującymiu dzieci nowotworami litymi, a wśród wszystkichnowotworów złośliwych występującychu dzieci zajmują 2. miejsce [9, 14]. Sporadyczniemają charakter wrodzony, najczęściej występująu dzieci w wieku 1—10 lat i nieco częściejchorują chłopcy niż dziewczynki [9]...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruchy prymitywne

  Brak jest zgodności w literaturze odnośnie doodruchów prymitywnych — ich wiodącej roliw diagnostyce niemowlęcia. Scherzer i Tscharnuterpodali dane dotyczące wywoływania odruchów:Moro, chwytnego, brodawkowego,ssania, asymetrycznego tonicznego odruchuszyjnego [15]. Każdy z tych odruchów utrzymującysię...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stabilizatory nadkostkowe

  Stabilizatory nadkostkowe (supramalleolarmolded orthosis — SMO) stosuje się u dzieci,u których konieczna jest stabilizacja stawuskokowego, jednakże z możliwością ograniczonegoruchu goleni. Stabilizacja uzyskana dziękitakiej ortezie jest mniejsza niż przy zastosowaniutypowej odlewowej Ortezy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie wodogłowia

  Po zamknięciu rany grzbietu 10% dzieci pousunięciu szwów opuszcza szpital bez żadnychdalszych komplikacji. U pozostałych 90% dochodzido powstawania wodogłowia w trakciekolejnych kilku dni lub tygodni. Po zamknięciurany naturalny przepływ płynu mózgowo-rdzeniowegojest niemożliwy, a jego ciśnienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /5 147

  praca w formacie txt

Do góry