Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  NADLEŚNICTWO

  NADLEŚNICTWO — samodzielna jednostkaadministracji lasów państwowych, podlegającaokręgowemu zarządowi lasów państwowych, podzielonazwykle na A— 8 Ieśnictw. Na czele nadleśnictwastoi nadleśniczy, który ma do pomocypersonel biurowy oraz leśniczych, kierującychleśnictwami. D o zadań nadleśnictwa, obok...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYKSOMATOZA

  MYKSOMATOZA — zaraźliwa choroba królikówi zajęcy wywoływana przez wirus; powodujebardzo dużą śmiertelność; najbardziej charakterystycznymobjawem jest powstawanie obrzękówu podstawy uszu, na pyszczku i nosie oraz napowiekach, ponadto zapalenie spojówek i wypływz oczu; zakażenie następuje przez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADLEŚNICZY

  NADLEŚNICZY — pracownik administracyjnylasów państwowych, kierujący gospodarką samodzielnejjednostki administracyjnej, zwanej nadleśnictwem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOZAIKA KOSAĆCÓW

  MOZAIKA KOSAĆCÓW — choroba wirusowawystępująca głównie na cebulkowych kosaćcach.O b j a w y : wzrost rośliny słabnie; łodygikwiatowe są krótsze; chore cebule nie nadająsię do pędzenia; na liściach, zwłaszcza młodych,pstrokacizna jasno- i ciemnozielonych plam; na'jasnozielonym tle pochw pąków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUMIA

  MUMIA — w fitopatologii utwór powstającypo zgniciu opanowanego przez grzyb narza.du(najczęściej owocu), zbudowany zc strzępekgrzybni i pozostałości tkanek organizmu gospodarza;po okresie spoczynku daje początek różnymformom zarodnikowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOZAIKI MALIN

  MOZAIKI MALIN — choroby wirusowe malin.O b j a w y : liście pstrokate, żółtozielone,czasem żółknięcie większych powierzchni blaszkiliściowej lub jej zniekształcenie.Z i e l o n a c ę t k o w a n a m o z a i k a (Rubusvirus 1) objawia się występowaniem na liściachplam ciemniejszych niż tkanka wokół...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSZCZ

  MOSZCZ — niesklarowany sok owocowy,utrwalony lub nieutrwalony, przeznaczony do dalszegoprzerobu. Moszcze owocowe są używane dowyrobu win, soków pitnych, syropów owocowychi innych produktów. Ze 100 kg owoców otrzymujesię 60—90 1 moszczu, zależnie od gatunku owoców,rodzaju prasy, ciśnienia wywieranego namiazgę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MURSZE

  MURSZE — gleby stanowiące rodzaj przejściowyod gleb bagiennych do mineralnych; występująobok gleb torfowych albo zajmują stanowiskawyżej położone; tylko okresowo znajdująsię w' warunkach nadmiernego uwilgotnienia,które decyduje o tworzeniu się torfu, stąd teżw murszach obok torfu występują...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Móżdżek

  Móżdżek — część mózgowia leżąca ponadrdzeniem przedłużonym w okolicy potylicy.Kształt móżdżku zbliżony jest do półkuli; dwiepodłużne bruzdy dzielą móżdżek na płat środkowyzwany robakiem oraz na dwa piaty boczne, tzw.półkule móżdżku. N a obwodzie móżdżku znajdujesię istota szara, tworząca...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motowidło

  Motowidło — część składowa wiązałek,kombajnów zbożowych i niektórych kom bajnówsilosowych; służy do naginania ścinanych ro ślinna przyrząd tnący i układania ich na przenośniku.Rozróżniamy motowidła listwowe orazp alcow o-m im ośrodow e, które służą również dopodnoszenia wyległych roślin. M...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt

Do góry