Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MYSZ DOMOWA

  MYSZ DOMOWA (Mus musculus) — gryzońz rodziny myszowatych (Muridaey, ciało niecowydłużone, oczy niewielkie, uszy nieduże, ogonnieco krótszy od ciała; ubarwienie żółtawopopielatelub brunatnopopielate, podbrzusze żółtawobiałelub popielate; długość ciała wraz z głową do9 cm, długość ogona do S cm;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADTLENEK WODORU

  NADTLENEK WODORU — połączenie wodoruz tlenem o wzorze H*Oi; w stanie czystym jestbezbarwną syropowatą cieczą; nietrwały i samorzutnierozkłada się na zwykłą wodę i tlen; jestdobrym utleniaczem, szczególnie substancji organicznych;stosowany jest w przemyśle, w lecznictwie(3-proccntowy roztwór zwany wodą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYŚLIWY

  MYŚLIWY — osobnik zajmujący się polowaniem,uprawiający myślistwo; w Polsce polowaćmogą wyłącznie członkowie kół łowieckich PolskiegoZwiązku Łowieckiego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADWRAŻLIWOŚĆ ROŚLIN

  NADWRAŻLIWOŚĆ ROŚLIN — w fitopatologiireakcja komórek — gospodarza na wniknięciepasożyta, stanowiąca swoisty rodzaj odporności.Komórki roślin odmian nadwrażliwych zamierająprawie natychmiast po zetknięciu się z grzybniąpasożyta. Pasożyt nie może odżywiać się pokarmemczerpanym z martwych komórek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MŻAWKA

  MŻAWKA — opad atmosferyczny składającysię z drobniutkich kropelek wody nie przekraczających0,5 mm średnicy; pada zwykle podczasmglistej pogody z chmur warstwowych. Mżawkajest opadem o równomiernym natężeniu, a ponieważskłada się z drobniutkich kropelek wody,wydaje się, że kropelki te unoszą się w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUS

  MUS — — przecier owocowy lub warzywny dosłodzonydo 15—25% zawartości cukru, utrw alonyprzez — pasteryzację (przeciery owocowe i warzywnez warzyw kwaśnych) lub — sterylizacjęforzecierv z warzyw niekwaśnych), zamykanyw puszki lub słoje szklane.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADZÓR WETERYNARYJNY

  NADZÓR WETERYNARYJNY — kontrolasprawowana przez państwową służbę weterynaryjnąw celu niedopuszczenia do roznoszenia sięzaraźliwych chorób zwierząt; polega na: 1) badaniuzwierząt załadowywanych do wagonów kolejowychlub na samochody ciężarowe; 2) zaopatrywaniuw świadectwa miejsca pochodzeniazwierząt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NACZYNIOWY UKŁAD

  NACZYNIOWY UKŁAD — układy krwionośnyi chłonny łączące poszczególne części, narządyi tkanki organizm u w jed n ą całość; składa się:z łożyska naczyniowego (naczyń krwionośnychi chłonnych rozm ieszczonych w całym organizmie),krwi i chłonki (wypełniających te naczyniai krążących w nich)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYDLNICA LEKARSKA

  MYDLNICA LEKARSKA  (Saponaria officlnalis)— roślina z rodziny goździkowatych (Caryophyllaceae);bylina, rosnąca dziko i uprawianaw celu uzyskiwania surowca używanego w lecznictwie,przemyśle i gospodarstwie domowym.Surowcem tym są korzenie i rozłogi; zawierają oneznaczne ilości cennych —saponin; wykopuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nakostniak

  Nakostniak— wyniosłość występująca u koni,najczęściej na kości śródręcza lub śródstopia,powstająca wskutek zapalenia okostnej; tylkoniektóre nakostniaki są niebezpieczne i wymagająleczenia przez lekarza wet.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt

Do góry