Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nawozy amonowe

  Nawozy amonowe  - mineralne nawozyazotowe produkowane z amoniaku syntetycznegolub z. amoniaku będącego produktem ubocznymprzy produkcji koksu i gazu świetlnego (przykoksowaniu i gazowaniu). Do tej grupy należąm.in. siarczan amonu i woda amoniakalna; zawierająone azot łatwo rozpuszczalny i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWOZY BAKTERYJNE

  NAWOZY BAKTERYJNE — preparaty zawierającezdolne do rozmnażania się bakterie, którebiorą czynny udział w obiegu zarówno azotu, jaki węgla, u także fosforu; wprowadza się je do glebyw cclu zwiększenia zdolności do pobieraniatych pierwiastków z gleby przez rośliny. Do najbardzieju nas znanych preparatów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWOZY FOSFOROWE

  NAWOZY FOSFOROWE — nawozy mineralne(sztuczne) zawierające głównie fosfor. Doświadczeniawykazały, żc 100 kg nawozu zawierającego16% przyswajalnego fosforu dało nadwyżkę plonuwynoszącą przeciętnie około 100 kg ziarna z I hektara."Nawozy fosforowe różnią się między sobąpod względem rozpuszczalności...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasienne rośliny

  Nasienie rośliny (Spcrmatophyta) —zielone rośliny samożywne należące do osiowców,rozmnażające się przez nasiona wytwarzanew specjalnych narządach, zwanych kwiatami;w nasieniu znajduje się zarodek nowej roślinyokryty ochronną okrywą i zaopatrzony w materiałyodżywcze. Nie wszystkie osiowce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASKÓREK

  NASKÓREK — wielowarstwowy, płaski nabłoneko właściwościach regeneracyjnych, okrywającypowierzchnię całej skóry; chroni przed wtargnięciemdo organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych;u zarodka kręgowców powstająz naskórka włosy i —gruczoły skórne, jak równieżkopyta, rogi, pazury i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasion analiza

  Nasion analiza— określanie laboratoryjnejakościowych i iloSciowych cech materiałówsiewnych, przeprowadzane w sposób zgodnyz przepisami metodyki oceny nasion. Poszczególneanalizy przeprowadzane przez stację ocenynasion nazywane są próbami, np.; próba czystości,próba kiełkowania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasion dojrzałość

  Nasion dojrzałość — ostatni stan rozwoju,jaki osiągają nasiona po przejściu wszystkichfaz dojrzewania. Przechodząc w ten okresnasienie przestaje rosnąć i korzystać /. zapasówrośliny macierzystej, oddziela się od niej zupełnie,zaczyna życic samodzielne oraz staje się zdolnedo odtworzenia rośliny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasion ocena

  Nasion ocena — oznaczanie wartości,siewnej nasion polegające na wszechstronnymlaboratoryjnym ich zbadaniu i w ykonaniu szereguanaliz oraz poczynieniu obserwacji. Wynikioceny nasion pozwalają na obliczenie właściwejdladanej partii nasion ilości wysiewu orazumożliwiają ujawnienie błędów i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZĘDZIA PRACY

  NARZĘDZIA PRACY — podstawowy składnikśrodków pracy ; pośredniczą w procesie produkcjimiędzy człowiekiem a przedmiotami pracy.Narzędzia pracy wyrażają w bardzo dużej mierzepoziom sił wytwórczych, określają technicznypoziom produkcji. D o narzędzi pracy w rolnictwiezaliczane są maszyny i narzędzia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasion pochodzenie

  Nasion pochodzenie , p r o w e n ie n c ja —h a d a n e jest przy kw alifikacji polowej i laboratoryjnejDow odam i pochodzenia m ateriałów kwalifiko w a n y c h są: zaświadczenie ostatecznej kwaifikacjiz roku poprzedniego, zawieszki, listyPrzewozowe; pr7y tzw. miejscowych odmianachlub zagranicznych m ateriałach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /690

  praca w formacie txt

Do góry