Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ODKŁAD gruntu

  ODKŁAD gruntu — usypisko, nasyp utworzonywskutek wysypywania urobku z wykopów;odkładów nie powinno się tworzyć zbyt bliskowykopów, aby nie nastąpiło osunięcie się skarpy;najmniejsza dopuszczalna odległość odkładuod wykopu wynosi 1 m, przy głębszych wykopach— połowę głębokości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odchów

  Odchów — w zootechnice postępowanie (żywienie,utrzymanie, pielęgnowanie, ćwiczenie)z młodzieżą zwierząt przeznaczoną do uboju lub<j0 dalszego chowu, np. odchów prosiąt przeznaczonychna tucz (->chów, ->wychów).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCZERET

  OCZERET (Schocnoplectus sp.) — roślina z rodzinyturzycowatych (Cyperaceae). W Polsce występujekilka gatunków; wszystkie rosną nazrzegach wód stojących lub wolno płynących;bajbardzicj u nas pospolity o c z e r e t j e zi o r n y (Schocnoplecius locustris), zwany dawniejs i t o w i e m j e z i o r n y m...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  'Ochrona roślin'

  'Ochrona roslin' — ilustrowany miesięcznikwydawany przez Departament ProdukcjiRoślinnej i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa;przeznaczony dla służby kwaramamyi ochrony roślin, służby agronomicznej prezydiówrad narodowych, kółek rolniczych, PGR. spółdzielniprodukcyjnych i innych instytucji i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obsypywanie

  Obsypywanie —czynność wykonywana radłami lub pojedynczymialbo kil ku rzędowy mi obsypnikami konnymi lubtraktorowymi. Celem obsypywania jest nagarnię.cie ziemi na dolne nadziemne części roślin, np.ziemniaków lub kukurydzy; u ziemniaków wyw-ołuje to tworzenie się podziemnych łodyg (stolonów),na których...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona roślin uprawnych

  Ochrona roślin uprawnych-  samodzielnagałąź wiedzy rolniczej, zajmująca sięchorobami roślin, szkodnikami roślin oraz sposobamizwalczania chorób i szkodników roślin.Choroby i szkodniki roślin powodują rokroczniestraty w produkcji roślinnej wynoszące przeciętnieco najmniej 10 miliardów złotych w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBWÓD ELEKTRYCZNY

  OBWÓD ELEKTRYCZNY — droga przepływuprądu w urządzeniu elektrycznym. Najprostszyobwód składa się ze źródła energii elektrycznej,odbiornika energii i łączących je dwu przewodów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona ryb

  Ochrona ryb— przestrzeganie przepisówokreślonych i nakazanych przez obowiązująceprawo rybackie i wynikających z potrzeb gospodarczych,mających na celu utrzymanie w zbiornikachwodnych pogłowia ryb cennych gatunkóww odpowiedniej liczebności i jakości; polegagłównie na łowieniu ryb tylko większych niż...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBWÓD ŁOWIECKI

  OBWÓD ŁOWIECKI — obszar gruntów o ciągłejpowierzchni, nie niniejszy niż 3000 ha, naktórym uprawia się -> łowiectwo. Rozróżnia sięobwody łowieckie państwowe (grunty państwowestanowią co najmniej 60%) i wspólne, składającesic z gruntów różnych właścicieli. Obwody łowieckiewydzierżawia kołom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRZĘK PŁUC

  OBRZĘK PŁUC — gromadzenie się w pęcherzykachpłucnych i małych oskrzelikach płynusurowiczego, który dostaje się do nich z naczyńkrwionośnych wskutek zastoju krwi spowodowanegochorobami serca lub płuc; obrzęk płucpowstaje najczęściej w nocy i objawia się dusznością,kaszlem i wykrztuszaniem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt

Do góry