Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Staw skokowy

  Poprzeczne złamanie typu „zielonej gałązki",powstające u dzieci w wyniku urazu doznanegonieco powyżej poziomu nasady, może dotyczyćtylko piszczeli, albo i piszczeli, i strzałki. Leczeniemjest najczęściej unieruchomienie w gipsieudowym przez 3 tygodnie. U dzieci między 3.i 12. rokiem życia urazy tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwiększenie siły mięśniowej

  Do zaniku mięśni dochodzi zwykle z powoduwykonanego zabiegu chirurgicznego lub unieruchomienia.Ćwiczenia zwiększające siłę mięśniowąsą konieczne w celu odwrócenia skutkównieczynności. W zależności od wieku dzieckaustala się indywidualny program ćwiczeń, zależnyw szczegółach od inwencji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepożądane skutki chemioi radioterapii

  Zarówno chemioterapeutyki, jak i promieniowaniejonizujące działają leczniczo w wynikuhamowania zdolności namnażania się szybkorosnących komórek nowotworu. Niestetyw praktyce niemożliwe jest skierowanie ichdziałania wyłącznie na komórki patologiczne,w związku z czym ulegają mu również szybkorosnące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłoniaki nieziarnicze

  Chłoniaki z tej grupy najczęściej występująw jamie brzusznej lub śródpiersiu [20]. Najczęściejchorują dzieci w wieku 7—11 lat [22], a takżeczęściej chorują mężczyźni niż kobiety [21].Początkowe objawy mogą być niespecyficzne,bóle brzucha, obrzęki w okolicy twarzy i szyi,trudności przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeniaki

  Rdzeniaki (medulloblastoma) występują najczęściejw móżdżku. Stanowią 10—20% pierwotnychguzów o.u.n. [15]. Pierwszymi objawamisą oznaki podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego[19] (por. tab. 6.2) i niezborność[18]. Leczenie polega na usunięciuguza i uzupełniającym napromienianiu, ponieważjest on...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost i rozwój płuc

  Krótki przegląd głównych etapów rozwoju płucbędzie przydatny do omówienia związków międzychorobą a wzrostem płuc. Omówione zostanąrównież niektóre aspekty wzrostu (ilościowego)pęcherzyków płucnych.Najwcześniejszym etapem rozwoju płuc jestpojawienie się w czasie okresu zarodkowego,który zaczyna się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /4 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwiaki płodowe (neuroblastoma)

  Nerwiaki płodowe (neuroblastoma) wywodząsię z komórek embrionalnego grzebienia nerwowego.Mogą się rozwijać w dowolnym miejscuukładu współczulnego, jednakże najbardziejtypowymi miejscami ich wyjścia są nadnerczalub zwoje przykręgowe [24]. Powstają we wczesnychokresach życia, ale przed ukończeniem1...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwiaździaki

  U dzieci występują przeważnie dwa rodzajegwiaździaków (astrocytoma): móżdżkowe i nadnamiotowe.Postać móżdżkowa stanowi10—20% wszystkich występujących u dzieciguzów o.u.n. [18]. Wśród objawów dominują tezwiązane z nadciśnieniem wewnątrzczaszkowymoraz ataksja. Postępowaniem z wyborujest leczenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guz Wilmsa

  Guz Wilmsa (nephroblastoma) jest nowotworemzłośliwym wywodzącym się z nerki. Możemieć charakter zarówno dziedziczny, jak i nabyty.Dziedziczenie jest autosomalne i dominujące.Guzy dziedziczne, w odróżnieniu od nabytych,często są obustronne lub wieloogniskowei pojawiają się we wcześniejszych okresach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyściółczaki

  Wyściółczaki (ependymoma) stanowią 5—10%pierwotnych guzów mózgu występującychu dzieci [18]. Najczęściej są umiejscowione w tylnymdole czaszki lub półkulach mózgu [20].W przypadkach guzów w tylnym dole czaszkina pierwszy plan wysuwają się dolegliwościi objawy wynikające ze zwiększonego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /601

  praca w formacie txt

Do góry