Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ODŚWIEŻANIE KRWI

  ODŚWIEŻANIE KRWI — w zootechnice me-'toda hodowlana mająca na celu uniknięcie zwyrodnieniapowodowanego przez hodowlę krewniacząlub ->przehodowanie; polega na jednorazowymlub kilkakrotnym zastosowaniu kojarzeniaczystego, lecz niekrewniaczego, w obrębie doskonalonejgrupy zwierząt, z następnym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODWADNIANIE

  ODWADNIANIE — zabiegi techniczne mającena celu usunięcie szkodliwego dla roślin nadmiaruwody z gleby; odwadnianie wpływa na zwiększenieżyzności gleby, przyspiesza uprawę i siewroślin o 10—14 dni, przedłuża okres ich wegetacji,i ułatwia mechanizację prac polowych.Łąki odwadnia się przeważnie za...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPACZKA

  KOPACZKA — konna lub traktorow a maszynado zbioru ziemniaków. W Polsce stosuje się kopaczkigwiazdowe i przenośnikowe (rusztowe).K o p a c z k a g w i a z d o w a wyposażona jestw lemiesz, który podcina redlinę ziemniaków i podajeją w górę pod sprężyste pręty szybko obracającejsię gwiazdy; pod wpływem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowietrzanie konserw

  Odpowietrzanie konserw— zabieg stosowany w przemyśle konserwowymmający na celu usunięcie powietrza,a zwłaszcza tlenu, z puszek, butelek i ze słojóww celu uniemożliwienia rozwoju drobnoustrojówtlenowych, zachowania witamin, jasnej barwysurowców oraz zmniejszenia -♦korozji puszeki powstawania ->bombażu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsiewacz płaski

  Odsiewacz płaski— urządzenie służącedo sortowania produktów rozdrabniania; składasię z kilku lub kilkunastu prostokątnych (lubkwadratowych) ram, w których umieszcza sięramki opięte tkaninami odsiewającymi (jakotkanin odsiewających używa się w młynarstwiegaz z jedwabiu, z tworzyw sztucznych oraztkanin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPARZENIE

  ODPARZENIE, odgniecenie — otarcie lubzranienie skóry, występujące naiczęscici u koniwskutek nieodpowiedniej, źle dopasowanej, zazwyczajza dużej uprzęży; odparzenia powierzchownepowodują zapalenie skóry, a prz> odparzeniachgłębokich może wystąpić zropiemetkanek. Leczenie odparzeń powierzchownychpolega...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPESTCZARKA

  ODPESTCZARKA — urządzenie do usuwaniapestek z owoców pestkowych (śliwek, wiśnii czereśni, moreli, brzoskwiń), wybijające pestkęz owocu leżącego w okrągłym zagłębieniu;pozbawione pestek owoce idą do dalszego przerobu.Małe, ręczne odpestczarki stosowanesą w gospodarstwach domowych i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPĘDOWY APARAT

  ODPĘDOWY APARAT — aparat służący doodpędzania pary alkoholu odfermentowanegoz -► zacieru, wzbogacania jej w alkohol i skraplania(-^gorzelnia). Obecnie używane są aparatypracujące systemem ciągłym, bez przerwy;do aparatów takich dopływa w sposób ciągłyzacier, z którego w czasie biegu w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmian dobór

  Odmian dobór — dobieranie odmian rolniczychlub ogrodniczych do rozmaitych warunkówprzyrodniczych, uprawowych, ekonomicznych,do określonego celu produkcji czy*użytkowania, zależnie od ich cech i właściwościustalonych i stwierdzonych w doświadczeniachodmianowych. D obór odmian do przyrodniczychwarunków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODLEW

  ODLEW — półwyrób metalowy lub część maszynywykonana z roztopionego metalu wlanegodo odpowiedniej formy. R ozróżnia się dwie podstawowemetody otrzymywania odlewów: za pomocąform piaskowych oraz form metalowych(kokili). Przy odlewaniu w formach piaskowych stosuje się formowanie ręczne w skrzynkachlub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /1 269

  praca w formacie txt

Do góry