Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SET (Secure Electronic Transaction)

  SET (Secure Electronic Transaction) - specyfikacja techniczna pretendująca do miana standardu, zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa w prowadzeniu transakcji finansowych przez Internet za pośrednictwem początkowo jedynie kart Visa i MasterCard, a później większości kart bankowych (płatniczych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serwer IRC (Internet Relay Chat)

  Serwer IRC (Internet Relay Chat) - specjalistyczny serwer przeznaczony do rejestracji i prowadzenia pogawędek IRC (komunikatów tekstowych), gier oraz bardziej zaawansowanych grup dyskusyjnych przez sieć Internet. Lista skróconych poleceń, na które reagują współczesne serwery IRC, przekracza 100...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SGML (Standard Generalized Markup Language)

  SGML (Standard Generalized Markup Language) - uniwersalny język opisu wszelkich typów dokumentów działalności ludzkiej, wraz z możliwością definiowania atrybutów ich rozbudowanej struktury (paragrafy, sekcje, nagłówki, tytuły).

  Język SGML jest odpowiedni zarówno do zapisu dokumentacji technicznej, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serwer komunikacyjny

  Serwer komunikacyjny - specyficzny rodzaj serwera dysponującego wieloma portami komunikacyjnymi do współpracy z modemami analogowymi i cyfrowymi oraz zwykle wieloma sieciami LAN. Konfiguracja serwera komunikacyjnego zależy od tego w jakim trybie jest realizowany zdalny dostęp: czy jako sterowanie zdalne...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SGSN (Serving GPRS Support Node)

  SGSN (Serving GPRS Support Node) - dodatkowy węzeł (obszarowy) sieci komórkowej GSM, rozszerzonej o szybki przekaz pakietowy GPRS. Zgodnie z przyjętą nasadkową architekturą realizacji transmisji pakietowych v istniejącej sieci GSM, węzeł SGSN kontroluje zarówno przemieszczanie się stacji ruchomej MS, jak...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serwer aplikacji

  Serwer aplikacji - komputer pracujący w sieci jako serwer aplikacji sieciowych, z posadowionym na nim specjalistycznym oprogramowaniem dla konkretnych zastosowań.

  Do powszechnie używanych serwerów należą: webowe (do komunikacji z Internetem, także adresowania DNS), bazodanowe przechowujące uporządkowane...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontlola mleczności

  Kontlola mleczności— ustalenie wydajnościmlecznej krów i zaw artości tłuszczuw mleku, stosow ane przy ocenie w artości użytkowejkrów ; podstaw ą oceny są pró b n e udoje,or2cprowadzane raz w m iesiącu w celu stw ierdzeniadziennej wydajności m leka uzyskiwanegood każdej krowy o raz p o b ra n ia p ró b ek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kainit

  Kainit — niskoprocentowy nawóz potasowy,otrzymywany przez zmielenie kopaliny zawierającejminerał kainit; zawiera 9— 15% tlenku potasu.W kainicie potas jest związany z chlorem,poza tym nawóz ten zawiera sól kuchenną (chloreksodu) i chlorek magnezu. Kainit nie nadaje siępod rośliny wrażliwe na chlor, a więc...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odstojnik miodu

  Odstojnik miodu — wysokie blaszanenaczNTiic-zbłomik z kranem wm ontowanymna wysokości kilku centymetrów od dna;służy do oczyszczania odwirowanego miodu.Przy odstawaniu sie miodu lżejsze zanieczyszczeniawypływają na wierzch, a cięższe opadająna dno. Po zebraniu wierzchniej warstwy (niecorzadszej), która...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odszczurzanie

  Odszczurzanie zabiegimające na celu wytępienie szczurów i innychgrj^oni powodujących szkody gospodarcze orazroznoszących liczne zaraźliwe choroby zwierząt;odszczurzanie przeprowadza się sposobem chemicznym— przez zastosowanie trutek i gazowaniepomieszczeń, mechanicznym — przezzastosowanie pułapek oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt

Do góry