Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Krioterapia ogólnoustrojową. Wskazania i przeciwwskazania, przebieg zabiegu i jego skutki fizjologiczne i kliniczne

  Historia leczniczego stosowania zimna jest chyba tak stara, jak ludzkość i medycyna. Leczenie zimnem stosowali już starożytni Egipcjanie około 2500 lat p.n.e. Hipo-krates zalecał hipotermię w celu zmniejszenia obrzęku, krwawienia i bólu i zaobserwował, że zimno ma właściwości analgetyczne. Fakty te...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /02.05.2014 Znaków /13 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komputerowa akwizycja i obróbka obrazów termowizyjnych w ocenie skutków oddziaływania niskich temperatur

  Postęp wiedzy i nowe osiągnięcia techniczne powodują, że poszukuje się nowych metod kojarzenia informacji uzyskiwanych różnymi sposobami. Dzięki bezpośrednim związkom optoelektroniki i mikroelektroniki procesy przetwarzania informacji ulegają skróceniu, a możliwości analityczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /02.05.2014 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciwwskazania do krioterapii

  Przeciwwskazania bezwzględne to:

  1)    nietolerancja zimna,

  2)    krioglobulinemia,

  3)    kriofibrynogemia,

  4)    choroba Raynauda,

  5)    cold urticaria,

  6)    ropno-zgorzelinowe zmiany skórne,

  7)    agammaglobulinemia,

  8)    choroby ośrodkowego układu nerwowego,

  9)    neuropatie układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /02.05.2014 Znaków /16 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrofia miotoniczna

  Dystrofia miotoniczna (myotonic dystrophy— MTD) jest chorobą dziedziczną. Dziedziczeniejest autosomalne i dominujące, a gen odpowiedzialnyza jej powstanie jest zlokalizowanyna chromosomie 19. Przy typowym przebieguchoroby pierwsze objawy pojawiają sięw okresie dorastania. Należą do nich: nadmiernenapięcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /3 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrofia twarzowo-łopatkowo-barkowa

  Dystrofia twarzowo-łopatkowo-barkowa (fascioscapulohumeraldystrophy — FSH) może sięobjawiać w każdym wieku, od wczesnego dzieciństwado starości. Jest chorobą dziedziczonąautosomalnie i dominująco Uszkodzenie dotyczygenu znajdującego się na chromosomie 4.Początkowo choroba dotyczy mięśni twarzy i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /3 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

  Jedną z chorób stawów kręgosłupa występującąu dzieci jest ich zesztywniające zapalenie (ankylosingspondylitis) [27]. Zesztywnienie połączonez pogłębieniem kifozy piersiowej jesttypowym objawem tej choroby. Zajęte mogąbyć również stawy obojczyka i żebrowo-kręgowe,a także duże stawy kończyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twardzina skóry

  Twardzina skóry (scleroderma), zwana takżestwardnieniem uogólnionym, jest wyrazem patologiimałych naczyń krwionośnych i tkankiłącznej. Na obraz kliniczny składają się stwardnieniei ścieńczenie skóry oraz wielonarządowezmiany zapalne. Mięśnie, stawy, serce, płuca,przewód pokarmowy i nerki mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /1 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamania w obrębie nasad

  Złamania przeznasadowe ogólnie są leczone taksamo, jak wszystkie inne złamania. Zawszejednak w tych przypadkach istnieje możliwośćwystąpienia zaburzeń wzrostu. Urazy powodującezmiażdżenie chrząstki nasadowej mogąprowadzić albo do opóźnienia wzrostu określonegoodcinka szkieletu, albo do kątowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artrogrypoza

  Wielomiejscowe wrodzone zesztywniające zwyrodnieniestawów (arthrogryposis multiplex congenita— AMC) stanowi zespół chorobowyobjawiający się wrodzonym, nie postępującymzesztywnieniem licznych stawów. Zespół zostałopisany po raz pierwszy w roku 1841, pomimoto etiopatogeneza nadal pozostaje nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /2 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piszczel szpotawa (tibia vara)

  Piszczel szpotawa (tibia vara) jest wadą bezpośredniospowodowaną przez zaburzenia wzrostuo nie znanej etiologii, dokonujące się w przyśrodkowejczęści nasady bliższej kości piszczelowej.Ponieważ większość dzieci z tą wadąma nadwagę, jako przyczynę można rozważaćmechaniczne przeciążenie nasady...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /1 090

  praca w formacie txt

Do góry