Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  OKSYDAZY

  OKSYDAZY — enzymy katalizujące procesyutleniania, np. oksydaza cytochromowa, oksydazakwasu askorbinowego itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OM, Q

  OM, Q — jednostka oporu elektrycznego; opórprzewodnika o przekroju I mm2, gdy przepływaprzez niego prąd o napięciu 1 wolta i natężeniu1 ampera; w przybliżeniu jest to opór słupartęci (długości 106,3 cm, o jednakowym na całejdługości przekroju 1 mm2 i masie 14,45 g),stawiany nie zmieniającemu się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES WEGETACYJNY

  OKRES WEGETACYJNY — liczba dni ześrednią temperaturą doby nie mniejszą niż +5°.W Polsce pomiędzy poszczególnymi rejonami sąduże różnice długości okresu wegetacyjnego,np. w dolinie Odry okres ten trwa około 225dni, a w północno-wschodniej części woj. olsztyńskiego— 190...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres wylęgania choroby

  Okres wylęgania choroby — czas,jaki upływa między zakażeniem rośliny albozwierzęcia a ukazaniem się pierwszych objawówchoroby

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRĘŻNiCA

  OKRĘŻNiCA  — odcinek jelita grubego pomiędzyjelitem ślepym a prostym; szczególniepojemny u konia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES SPOCZYNKOWY U ROŚLIN

  OKRES SPOCZYNKOWY U ROŚLIN —okres zahamowania funkcji życiowych w organizmieroślin; wiąże się często z niedostatkiemwody, niską temperaturą środowiska oraz z wielomainnymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi(o charakterze hormonalnym, enzymatycznymitp.); np. u ziemniaka przyczynąniekiełkowania bulw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES WEGETACJI

  OKRES WEGETACJI — okres wzrostu i rozwojurośliny; dla rośliny jednorocznej zaczynasię w chwili skiełkowania nasienia, a kończypo dojrzeniu nowych nasion; dla rośliny wieloletniejzaczyna się w każdym roku na wiosnę,z chwilą przebudzenia się do życia, a kończyna jesieni przerwaniem czynności...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OIDIUM

  OIDIUM — zarodnik konidialny występującyu grzybów z rodząju Oidiiunt o kształcie eliptycznym,cylindryczno-eliptycznym lub baryłkowatym;wskutek powstawania przez wielokrotne dzieleniesię poprzecznymi przegrodami wierzchołka rosnącejstrzępki zarodnikotwórczej oidiasą połączonew długie łańcuchy; podobny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKÓŁEK

  OKÓŁEK — zespół pędów lub gałęzi bocznychwyrastających w jednym miejscu łodygi albo pnia;u niektórych drzew przez przeliczenie okółkówmożna okrcśłić ich wiek.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGRZEWACZ SZKLARNIOWY

  OGRZEWACZ SZKLARNIOWY — urządzenieelektryczne do ogrzewania inspektów i cieplarń;jest to specjalny kabel grzejny z samoczynnymregulatorem temperatury; kabel ten układasię w inspekcie na głębokości 55 cm na warstwiepiasku i masy nic przewodzącej ciepła, a następnieprzyk vwa warstwą piasku i siatką...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt

Do góry