Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  OPARZENIE

  OPARZENIE — uszkodzenie tkanek wywołanedziałaniem wysokiej temperatury; zależnieod stopnia uszkodzenia tkanek rozróżniamyoparzenia pierwszego, drugiego i trzeciego stop-I nia; oparzenie ponad 1/3 powierzchni ciałaczęsto kończy się śmiercią. Miejsca oparzonesmaruje się u zwierząt spirytusem, silnym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPASANIE BYDŁA

  OPASANIE BYDŁA — odpowiednie żywieniebydła w celu uzyskania najlepszego produkturzeźnego. Opasa się bydło zarówno dorosłe,jak i młode. Spośród bydła dorosłego do opasaniaprzeznacza się sztuki wybrakowane z hodowli:buhaje nic nadające się do rozpłodu, krowy stare,jałowe lub niskoprodukcyjne. Ze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opadanie liści u azalii

  Opadanie liści u azalii— choroba grzybowa lubfizjologiczna azalii. Ob j awy : mogą być różnew zależności od przyczyny; 1) liście, z dużymimartwicowymi plamami brunatnymi i szarymi,pokrytymi ciemniejszymi pęcherzykowa tym iwzniesieniami skórki, opadają; podobne plamytowarzyszą zasychaniu wierzchołków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omacnica agrestowianka

  Omacnica agrestowianka (ZophodiaconvoluteJla) — motyl z rodziny omacnicowatych(Pyralididae); jego gąsienice długoścido 10 mm, zielone, z głową i tarczką grzbietowyciemnobrązowymi, z trzema parami nóg tułowiowychi pięcioma parami przynóży odwłokowych,wygryzają miąższ z dojrzewającychowoców agrestu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opadanie owoców

  Opadanie owoców _ normalne zjawiskotowarzyszące osiągnięciu przez owoc dojrzałościspowodowanejest wytworzeniem się między sz\pułkami owoców a pędami owoconośnymi kor'kowej warstwy oddzielającej przed o s ią g n ijmprzez owoce -*■ dojrzałości zbiorczej. Często jednak owoce, zwłaszcza jabłka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OMBROGRAF

  OMBROGRAF, p lu w io g r a f — deszczo mierzautomatycznie notujący wielkość opadów atmosferycznych.Ombrografy mogą być p ł y w a kowe lub w y w r o t k o w e . Piórko samopiszącegoprzyrządu kreśli linię na pasku papierunawiniętym na obracający się ze stałą prędkościąbęben; wykres (ombrogram)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opadanie zawiązków owocowych

  Opadanie zawiązków owocowych — zrzucanie przez drzewo owocowenadmiaru zawiązków. Rozróżniamy dwa główneokresy opadania zawiązków. Pierwszy okres rozpoczynasię zaraz po zakończeniu kwitnieniai trwa do czterech tygodni. W ciągu tego okresuopadają zawiązki nienormalnie wykształcone,uszkodzone przez owady...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bęben zębowy

  Bęben zębowy może być zamknięty lubotwarty. Bęben zamknięty jest cylindrem ze stalowejblachy, do którego są przymocowane zęby;cylinder łączy się z wałem za pomocą ramionlub tarcz. W bębnie otwartym zęby przymocowanesą do listew stalowych, rozmieszczonychrównomiernie na obwodzie bębna.Liczba...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opadzina liści azalii

  Opadzina liści azalii — choroba grzybowaazalii. O b j a w y : na liściach, poczynającod starszych, na środku blaszki, przy jej brzegachlub wierzchołku powstają plamki, które bardzo siępowiększają, choć czasem bywają ograniczoneprzez nerwy i przybierają wtedy zarys kanciasty;na powierzchni silnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OOCYSTA

  OOCYSTA — zygota ziarniaków ( Coccidia)opatrzona mocna otoczką, wydalana na zewnątrzorganizmu w kale i zawierająca spory (zarodniki).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt

Do góry