Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Opłucnowa jama

  Opłucnowa jama — przestrzeń w -♦jamiepiersiowej między jej ścianami a znajdującymisię w niej narządami; wysłana jest specjalnąbłoną ochronną, dzięki czemu narządy jamypiersiowej przesuwają się wewnątrz swobodniei bez bolesnego tarcia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPOLE

  OPOJE — zwykle niebolesne i niegorące uwypukleniana kończynach konia, powstałe wskutekrozszerzenia pochewek ścięgien lub torebek stawowychwf wyniku nadmiernej pracy zwierzęcia;u koni roboczych nie mają większego znaczenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oporność elektryczna

  Oporność elektryczna — opór, jakipokonuje prąd płynący przez przewód elektryczny;jednostką oporu elektpeznego jest -»om (oznaczenief i omega). Wielkość oporu stawianegoprzez przewód zależy od rodzaju materiału,z którego go zrobiono, oraz przekroju i długościprzewodu; im przewód jest dłuższy i ma...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPERACJA

  OPERACJA — 1) część -♦ procesu technologicznegowykonywanego na określonym przedmiocie(lub kilku jednocześnie obrabianych przedmiotach)przez jednego robotnika (lub przezokreśloną grupę robotników) bez przerwy i najednym stanowisku roboczym. Operacja jestpodstawową jednostką organizacyjną i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  0PIELANIE

  0PIELANIE — wzruszanie międzyrzędzi, wykonywanenarzędziami konnymi lub traktorowymina polach obsianych lub obsadzonychw szerokie rzędy (szerokość międzyrzędzi ponad20 cm); narzędzia do opielania są zaopatrzonew części pielące, np. gęsiostopki, różnego kształtunoże itp.; opielanie stosuje się w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieńka miodowa

  Opieńka miodowa (Armillaria mellea) —grzyb kapeluszowy, podstawczak z rodziny bedłkowatych(Agaricaceae); pasożyt lub saprofitlicznych gatunków drzew iglastych i liściastych( —zgnilizny drewna); w Polsce w sadach rzadkospotykany. Ob j awy : w jesieni u podstawypnia opanowanego przed kilku laty drzewa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłucna

  Opłucna — cienka, przejrzysta, zawsze wilgotnabłona, która wyścieła jamę piersiowąa także okrywa -► płuca, powodując złagodzenietarcia ich o ściany jamy podczas oddychania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opasanie zwierząt

  Opasanie zwierząt — odpowiednieżywienie zwierząt w celu uzyskania jak najlepszegoproduktu rzeźnego; najczęściej opasasię bydło, ale także owce i wybrakowane konie,zarówno zwierzęta młode, jak i starsze; opasanezwierzęta dorosłe odkładają przede wsz>stkirotłuszcz, w związku z czym podstawę ich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPATRUNEK

  OPATRUNEK — zabezpieczenie ran preed zabrudzeniemi zakażeniem w celu przyspieszeniaich gojeńi3 się; materiał opatrunkowy stanowią:gaza, wata, lignina i bandaż. Na ranę nie zakażonąopatrunek nakłada się bezpośrednio pooczyszczeniu jej i najbliższej okolicy kawałkiemgazy umoczonej w czystej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPAKOWANIA JAJCZARSKIE

  OPAKOWANIA JAJCZARSKIE — skrzyniedrewniane, pudła z tektury falistej, tekturowekratki lub ->wytłaczanki z masy papierowej stosowanedla zabezpieczenia jaj przed uszkodzeniempodczas transportu i w obrocie handlowym;dzielą się na t r anspo r t owe oraz zbiorcze,czyli wewnętrzne; jako opakowania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /597

  praca w formacie txt

Do góry