Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  OSMYKIWANIE Nasion

  OSMYKIWANIE Nasion — ręczne zbieranienasion traw i niektórych ziół przez przeciąganiezaciśniętymi palcami (kciukiem i wskazującym)po kwiatostanach od dołu ku górze. Sposóbbardzo pracochłonny, bywał stosowany przyzbiorze nasion np. wyczyńca łąkowego, któryodznacza się dużą niejednoczesnością...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSADY Lodowcowe

  OSADY Lodowcowe — osady powstałew plejstocenie (-^stratygraficzna tabela) z materiałównaniesionych przez lodowce z dzisiejszejSkandynawii i z dna dzisiejszego Morza Bałtyckiego;są one gliniaste i piaszczyste, o różnej wielkościziam; charakterystyczny dla nich jest brakuwarstwienia poziomego i występowanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSIKA

  OSIKA, topo la osika (Populus trcmula) __drzewo z rodziny wierzbowatych (Solicaceae),występujące dość nielicznie jako domieszka wlasach liściastych lub borach sosnowych; wzrostna wysokość bardzo szybki, trwający do 50—£0roku życia; osiąga do 30 m wysokoii; żyje prawicdo około 120 lat. Zaczyna owocować...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osioł

  Osioł (As/nus) — ssak z rodziny koniowatych(Equidae)% gatunki dzikie występują w Afryce(osioł somalijski, osioł nubijski) i Azji (onager,kułun, kiang). Sierść przeważnie szara lub szarobrunatna.O s i o ł d o m o w y ( Asinus asinus) zwierzęjuczne i pociągowe. Wysokość w kłębie 80—105cm; ruja trwa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORZECH WŁOSKI

  ORZECH WŁOSKI (Juglans regia) - drzewoowocowe z rodziny orzeehowatych (Juglandaceae)'pochodzi z Małej Azji i Kaukazu, dorasta do 30 mwysokości, żyje do 300 lat. Owocem jest pestkowiecdługości 3—5,5 cm, o jadalnym nasieniuktórego skład chemiczny jest zbliżony do składuorzechów laskowych (około 57%...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSADNIK

  OSADNIK — w melioracji zbiornik, przezktóry powoli przepływa woda i osadza w nimzanieczyszczenia; osadniki wykonuje się w celuochrony urządzeń nawadniających przed zamulaniem;w osadnikach do oczyszczania ściekówooZostaią ciężkic osady i przedmioty, któreniożna później łatwo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSADY Aluwialne

  OSADY Aluwialne— osady rzeczne; mogąbyć gliniaste, pylastc, piaszczyste lub ilaste;wykazują uwarstwienie poziome; poszczególnewarstwy mogą się znacznie różnić między sobą.Gleby utworzone na osadach aluwialnych nazywamymadami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPRYSKIWACZ

  OPRYSKIWACZ — maszyna lub aparat, za pomocąktórego opryskuje się rośliny, przedmiotyitp. cieczami rozpylonymi na drobne kropelkiw celu zwalczania chorób lub szkodników.O p r y s k i w a c z e b e c z k o w e służą doopryskiwania sadów i są wyposażone w pompęnapędzaną dźwignią ręczną oraz dwie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opylanie

  Opylanie — nanoszenie na powierzchniechronione preparatów w postaci proszków doopylań; służą do tego specjalne aparaty (-►opylacze).Przy stosowaniu opylania w warunkachpolowych duży wpływ na prawidłowość zabiegumają warunki meteorologiczne; zabieg, zwłaszczaprzy użyciu samolotów, należy wykonywać w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPRYSKIWANIE

  OPRYSKIWANIE — nanoszenie na rośliny chemicznychśrodków ochrony w postaci kropel;używa się w tym celu roztworów, emulsji lub zawiesinproszków. Wadą tego sposobu jest koniecznośćzużycia duiych ilości cieczy na jednostkępowierzchni lub objętości. Opryskiwanie przeprowadzasię za pomocą opryskiwaczy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt

Do góry