Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pańszczyzna

  Pańszczyzna — odrobkowa forma -♦rentyfeudalnej wiązana z systemem folwarcznopańszczyźnianym,polegająca na bezpłatnym,przymusowym wykonywaniu prac na rzecz właścicielaziemskiego w wymiarze bądź ustalanymjednostronnie przez pana, bądź według normzwvcz3jowych lub prawnych. Podstawą wymiarupańszczyzny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPA

  PAPA — materiał do krycia dachów o niewielkimkącie nachylenia (£—10°); produkuje siępapę smołowaną i bitumiczną. Papę smołowanąotrzymuje się z surowej tektury nasyconej odpowiedniospreparowaną smołą z węgla kamiennego,a następnie posypanej piaskiem jednostronnie lubobustronnie; aby otrzymać papę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPROTNIKI

  PAPROTNIKI (pteridophyta) — grupa wyższychroślin zarodnikowych (np. skrzypy i paprocie)należąca do osiowców': wytwarza dw'a pokoleniapłciowe i bezpłciowe. Pokolenie płciowe (gametofit),zwane przedroślem, jest zazwyczaj drobnąrośliną blaszkowatego kształtu przyczepioną dopodłoża chwytnikamii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parathion

  Parathion , paration (nazwa zwyczajowa)— dwuetylotionofosforan niirofenylu, uniwersalnyśrodek owadobójczy oraz roztoczobójczy;jest on trucizną kontaktową o wgłębnymdziałariu oraz trucizną przewodu pokarmowego;może by6 stosowany do niszczenia szkodnikówglebowych (np. jest zalecany do zwalczania nicieni).Jego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARCH CZEREŚNIOWY

  PARCH CZEREŚNIOWY — choroba grzybowawystępująca rzadko i zwykle w słabym stopniuna wiśniach, jeszcze słabiej na czereśniach.Ob j awy : od końca czerwca najczęściej nagórnej powierzchni liści występują blade, czarniaweplamki o średnicy 1—2 mm; na owocachplamki podobnej wielkości, ale często...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALIWA

  PALIWA — palne ciała stałe, ciecze i gazywykorzystywane jako źródła energii cieplnej;rozróżniamy paliwa s t a ł e : węgiel, koks, drewno,torf, nazywane także materiałami opałowymi;paliwa pł ynne : benzyna, olej napędowy itp.;oraz paliwa g a z o w e : gaz ziemny, gaz świetlnyitp.Drewno składa się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liczba cetanowa paliwa

  Liczba cetanowa paliwa — wielkośćnieoznaczona, za pomocą której określa się czasopóźnienia samozapłonu badanego paliwa. Liczbęcctanową ustala się w analogiczny sposób, jakliczbę oktanową, dobierając odpowiednią mieszaninępaliw wzorcowych. Jedno z tych paliw(cetan) odznacza się krótkim okresem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALMY

  PALMY (Palmae) — rośliny jcdnoliścienne z rodzinypalmowatych. Jako rośliny ozdobne najczęściejspotykane są dwa rodzaje palm: Phoenixj Howea (Kentia). Phoenix ma liście pierzaste,osadzone na krótkich ogonkach, o odcinkachprawie jednakowej długości; Howea ma liścietakże pierzaste, lecz długoogonkowe i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palomino

  Palomino — grupa barwnych odmian noreko umaszczeniu jasnobrązowym (jasnoizabelowatymlub jasnotaninowym).P a l o m i n o a m e r y k a ń s k i — oczy czerwonawe,futerko ma odcień żółtawopomarańczowy.P a l o m i n o f i ń s k i — oczy różowe, umaszczeniena ogół czyste i najjaśniejsze z tej grupyodmian.P a l...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pałka

  Pałka (Typha sp.) — roślina z rodziny pałkowatych(Typhaceae). Pa ł ka s z e r oko l i s tna(Typha latifolia) jest pospolitą rośliną wieloletnią,rosnącą w płytkich stagnujących wodach; kwiatostanyw postaci kolby są początkowo brudnozielone,później ciemnobrunatne; ma płożącesię grube kłącza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt

Do góry