Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pasożytnictwo

  Pasożytnictwo — sposób bytowania niektórychorganizmów (zwanych pasożytami) żyjącychkosztem innych organizmów (zwanychgospodarzami). Zjawisko to występuje najczęściejwśród roślin bezchlorofilowych, jak bakterie,grzyby, pasożytnicze rośliny nasienne, i wśródwielu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PASOŻYTY

  PASOŻYTY - - organizmy cudzożywnc, czyliżyjące kosztem innego organizmu żywego; mogąone doprowadzić do całkowitego zniszczeniaorganizmu żywiciela wskutek żywienia się jegociałem, zatruwania toksynami itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARNIKOWA kolumna

  PARNIKOWA kolumna — urządzenie stalelub przewoźne o dużej wydajności do parowaniaziemniaków bądź innych pasz; składa się z jednegokotła parowego, wytwarzającego parę o niskimciśnieniu, oraz kilku kotłów na ziemniaki, doktórych doprowadzana jest rurami para z kotłaparowego; napływająca z kotła para...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PASTERELOZA

  PASTERELOZA, posocznica krwotoczna,choroba Bollingera — choroba zakazna, występującagłównie u bydła i świń; cechuje ją ostryprzebieg i objawy ogólnego zakażenia krwi(posocznicy). U bydła zakażonego pasterelozą,zwaną też zarazą bydła i dziczyzny lub chorobąBollingera, występują obrzęki głowy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARCH jabłoniowy

  PARCH jabłoniowy - najpowszechniejszai najgroźniejsza choroba grzybowa jabłoniOb j a wy : plamy na liściach, najczęściej llagórnej powierzchni, początkowo oliwkowozielonepotem czamobrunatne, często z brzegami postrzęppionymi; podobne plamy na owocach, lecz wyraźniejsze;na starszych liściach także...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARcH SELERÓW

  PARcH SELERÓW choroba grzybowa selerówwystępująca już w skrzynkach wysicwnych.nhj awy: siewki silnie opanowane przez chorobęgnij*ł P^-y powierzchni ziemi i zamierają;n a zgrubiałych częściach starszych selerów występujągładkie, brunatne plamy, w których obrębieskórka stopniowo staje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARCIE KORZENIOWE

  PARCIE KORZENIOWE — zjawisko fizjologicznepolegające na tym. że korzenie roślin wypierająwodę do łodyg i liści; jeżeli zetniemy pęd.to z pozostałego pieńka łodygi przez pewien czaswycieka sok, np. u klonu i brzozy na wiosnę.Parcie korzeniowe jest przyczyną wyciekania wodyrównież przez liście nic...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARENCHYMA

  PARENCHYMA — tkanka łączna u organizmówzwierzęcych I roślinnych. U zwierząt wypełniawolne przestrzenie między narządami wewnętrznymijako tzw. miąższ, bardzo luźno utkany,tworząc szereg jam i szczelin; składa się z komórekróżnej wielkości i kształtu. U roślin parenchyma(miękisz) tworzy tkankę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK NARODOWY

  PARK NARODOWY — większy obszar (nicmniejszy niż 500 ha) o szczególnych cechachi wartościach z punktu widzenia ochrony przyrody.W Polsce mamy 10 parków narodowych:Babiogórski — J709 ha, Białowieski — 5071 ha,Kampinoski — 22 387 ha, Karkonoski — 5509ha. Ojcowski — 1331 ha, Pieniński — 2528 ha,Świętokrzyski —...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWOWY zaklad lecznicy dla zwierzat

  PAŃSTWOWY zaklad lecznicy dla zwierzat — zakład weterynaryjny,którego zadaniem jest ochrona i podnoszeniezdrowotności zwierząt. Składa się na to: 1) leczeniezwierząt w obrębie zakładu lub w obsługiwanymrejonie (najczęściej 3 gromady), 2) dokonywanieoperacji, 3) prowadzenie weterynaryjnychakcji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt

Do góry