Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PIĘCIORNIK

  PIĘCIORNIK (Potentilła sp.j — roślina z rodzinyróżowatych (Rosaceae). Spośród kilkunastuwystgwjących w Polsce gatunków najpospolitszyna łąkach i pastwiskach jest p i ę c i o r n i kgęs i (Potentilła anserlna)# wieloletni chwast rozłogowyo liściach spodem srebrzystych; niekiedybardzo silnie zachwaszcza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAGIOKLAZY

  PLAGIOKLAZY — grupa minerałów skałotwórczych;zawiera -►skalenie sodowo-wapniowe,a oprócz tego stanowi pokaźne źródło potasu;wchodzi w skład wielu skał magmowych i przeobrażonych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIGWA

  PIGWA (Cydonia oblonga) — krzew owocowylub drzewo z rodziny różowatych (Rosaceae),pochodzący z Małej Azji, Kaukazu i Turkiestanu;kwiaty do 4 cm średnicy, białe, osadzonepojedynczo; owoc podobny do gruszki, o ciężarze*100—200 g, miąższu twardym, kamienistym,niejadalny na surowo, ale nadający się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAMISTOŚĆ JONATANA

  PLAMISTOŚĆ JONATANA — choroba fizjologicznajabłek występująca prawie wyłączniena odmianie Jonatan. Na skórce owocu, główniena stronic najbardziej zarumienionej, występująokrągłe, ciemnobrązowe lub prawie czarne plamy,średniej' około 5—8 mm; plamy obejmują tylkoskórkę, miąższ pod nimi jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERŚNICA

  PIERŚNICA — grubość drzewa stojącego, mierzonana wysokości 1,30 m nad ziemią, czyli nawysokości piersi. W leśnictwie pomiar pieTŚnicprzeprowadza się w celu obliczenia miąższościdrzewostanów lub pojedynczych drzew stojących;wykonuje się przyrządem, zwanym ś r e d n i c o -m i e r z e m lub k 1...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIASKI GLINIASTE

  PIASKI GLINIASTE, s z c z e rk i g|ebywierające 10—20% cząstek spławialnych; mająprzeważnie wyraźnie wykształconą warstwę próchniczną,a rodzaje bardziej zwięzłe, zawierając©nieco więcej cząstek spławialnych (15—20%)mogą już osiągać strukturę gruzełkowatą. Na>częściej są to gleby kwaśne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PESTKOWE OWOCE

  PESTKOWE OWOCE mięsiste owoce zawierającetwardą pestkę, a w niej nasienie; w znalczeniu botanicznym są to pestkowce; zaliczamydo nich brzoskwinie, morele, śliwki, wiśnie i czereśnie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIASKI SŁABO GLINIASTE

  PIASKI SŁABO GLINIASTE — gleby zawierające5—10% cząstek spławialnych; są przeważniesłabo próchniczne, kwaśne, ubogie w składnikipokarmowe; mają bardzo małą zdolność zatrzymywaniawody (jeśli nic leżą w zagłębieniach);są zwykle zbyt suche; z powodu małej ilości cząstekdrobnych nic osiągają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PESTYCYDY

  PESTYCYDY — grupa związków chemicznychstosowanych do zwalczania chorób i szkodnikówroślin, zwierząt i ludzi; jedną z grup pestycydówstanowią chemiczne środki ochrony roślin, środkidezynsekcyjne, dezynfekcyjne, deratyzacyjneitp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIELENIE

  PIELENIE — ręczne wyrywanie chwastów* R0§.liny zasiane w gęste rzędy (np. len) nie mogą hy<tmotyczone ani odchwaszczonc opielaczami,tylko ręcznie. Jest to czynność żmudna i pracochłonna,która musi być wykonywana wcześniedopóki chwasty jeszcze się nie rozrosły, gdyżprzy wyrywaniu dużych chwastów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt

Do góry