Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PLEŚŃ MLECZNA

  PLEŚŃ MLECZNA (Olidium lactis, Oospora lactis)— pleśń należąca do grupy grzybów niedoskonałych,występująca w postaci białych kożuszkówna powierzchni zsiadłego mleka, kiszonejkapusty, ogórków itp.; zamienia kwas mlekowyna dwutlenek węgla i wodę, przez co odkwaszaśrodowisko; stwarza to odpowiednie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAZMON

  PLAZMON — zespół zawiązków cech dziedzicznych,mieszczących się w cytoplazmie i warunkującychwykształcenie się jakichś cech przekazywanychnastępnym pokoleniom.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANTACJE

  PLANTACJE — zasiewy roślin o specjalnymprzeznaczeniu. Nazwę tę stosujemy przede wszystkimdo zasiewów kwalifikowanych, przeznaczonychna zbiór materiałów siewnych. Oprócz wymienionychp l a n t a c j i n a s i e n n y c h rozróżniamyplantacje roślin jednorocznych i wieloletnichoraz p l a n t a c j e t r w a ł e...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLUSKWIAKI

  PLUSKWIAKI (Rhynchoia) — grupa zwierzątzaliczana do owadów uskrzydlonych; mają wysocewyspecjalizowane kłująco-ssącc narządy gębowe.uzbrojone czterema kłującymi szczecinami,umieszczonymi w członowatym ryjku. Głowabywa różnego kształtu; nogi są różnie wykształconei zawsze doskonale przystosowane do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLECHA

  PLECHA (thallus) — wegetatywna część ciałaniższych roślin, zwanych roślinami plechowymi(należą do nich glony, mszaki, porosty, grzybyi bakterie), nic zróżnicowana na korzenie, łodygii liście; składa się z podobnych do siebie komórekmiękiszowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANTOWANIE TERENU

  PLANTOWANIE TERENU — roboty ziemnemające na celu wyrównanie terenu i nadanie jegopowierzchni odpowiedniego kształtu lub spadku;najczęściej teren plantuje się po robotach ziemnych,używając ziemi uzyskanej z wykopków dozasypania zagłębień i nierówności terenu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLECHOWCE

  PLECHOWCE (Thallophyta) — rośliny niższemające ciało zbudowane z plechy (-+plecha)a więc nie zróżnicowane na tkanki i organy ja k :łodygę, liście, korzenie, kwiaty; są zbudowanez jednej lub wielu komórek; do plechowców zaliczamyrośliny bardzo różne pod względem form,jak; bakterie, glony, grzyby i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLASTER PSZCZELI

  PLASTER PSZCZELI — zespół komórek woskowycho przekroju sześciokątnym, w którympszczoły wychowują -►czerw, magazynują zapasypożywienia; budowany w sposób naturalnyma kształt nieregularny. Pszczoły budują dwarodzaje komórek: pszczele, o średnicy około5,4 mm (do wychowu robotnic), oraz trutoweo średnicy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAN NASIENNY

  PLAN NASIENNY — program produkcji i zaopatrzeniagospodarstw w ziarno i nasiona siewneoraz ziemniaki-sadzeniaki na podstawie ustalonychzasad częstotliwości odnawiania nasioni sadzeniaków. Rozróżnia się plany nasienne:gromadzkie, powiatowe, wojewódzkie i krajowe.Plan nasienny powinien przewidywać taką...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PION

  PION — przyrząd do wyznaczania i sprawdzaniaprzy robotach murarskich pionowego położeniamurów, słupów itd. Pion wykonany jestw kształcie walca z mosiądzu lub ze stali. Waleczakończony stożkiem ma gwintowane gniazdo,w które wkręca się nasadkę. Sznur zakończonywęzłem przepuszcza się przez pionowy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt

Do góry