Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PŁAZIŃCE

  PŁAZIŃCE, ro b a k i p ła s k ie (Plathelminthes) —typ robaków o ciele wrzecionowatym lub listkowatym,różnych pod względem wielkości, odform poniżej 1 mm —form osiągających kilka metrów(tasiemce); przeważnieobojnaki; prowadzą pasożytniczytryb życia w narządachzwierząt kręgowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁYTY PILŚNIOWE

  PŁYTY PILŚNIOWE — płyty wykonane z rozwłóknionegodrewna; ich charakterystyczne cechy:jednorodna budowa, wyrównane właściwościfizyczne i mechaniczne, jednolity wygląd.Płyty pilśniowe dzieli się na mi ę k k i e , czyliporowate, i twa r d e . Porowate są lekkie, wykazująwysokie właściwości izolacyjne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁAZOWINA

  PŁAZOWINA — powierzchnialeśna z rzadka tylkoporośnięta drzewami, którenie rosną w -»zw-arciu; jakotereny mało produktywne,płazowiny powinny być nanowo zalesiane, po wycięciulub pozostawieniu starszegopokolenia drzew (zależnieod potrzeby).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁYWKA

  PŁYWKA, zoospora — spora, czyli zarodniklicznych glonów i grzybów; jest komórkąnieobłonioną o pojedynczej liczbie chromosomów;ma jedną lub więcej wici; zdolna jest doporuszania się w wodzie; służy jak każdy zarodnikdo rozmnażania bezpłciowego; po pewnymokresie ruchliwego życia w wodzie traci...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁCIOWY CYKL

  PŁCIOWY CYKL — szereg przemian zachodzącychw organizmie samicy w okresie międzydwiema kolejnymi rujami. W jajnikach zachodzarytmiczne zmiany polegające na dojrzewaniukomórek jajowych, jajeczkowaniu oraz tworzeniusię ciałka żółtego w miejscu p<£mątego pęcherzykaGraafa; procesy te mają wpływ nacały...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PNĄCZE

  PNĄCZE — roślina o bardzo długiej, cienkiejłodydze wymagająca podpory wskutek niedostatecznegorozwoju części wzmacniających; w warunkachnaturalnych pnącza przyczepiają się doinnych roślin, bądź wijąc się wokół podpory(fasola, powój), bądź czepiając się za pomocąkorzeni, kolców łub wąsów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁOĆ

  PŁOĆ (Rutilus rutilus) — ryba z rodzinykarpiowatych(Cyprinldac), występująca i y ^ t o cw naszvch wodach sródlądou^h wielkich typówi w slonawych zatokach Bahyku;planktonem roślinnym i dębnym*niższymi; długość c ia b dochodzi do JO cm. c*-ia r do 1 kg- -.Wymiar ochronny 15 a n . —Tarto odbywa gromadnie “...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POBUDLIWOŚĆ

  POBUDLIWOŚĆ — zdolność reagowania,czyliswoistego odpowiadania na podniety (bodźce)właściwa wszystkim żywym tkankom; stanowijedną z najistotniejszych cech istot żywych; jestwynikiem procesów przemiany materii.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁOTEK

  PŁOTEK — w melioracji drewniane umocnienieskarpy w rowie melioracyjnym, chroniące jąprzed niszczącym działaniem wody; płotki bywająpionowe lub skośne, o nachyleniu 3 :1w kierunku skarpy. Wykonując płotek wbija siępaliki co 33 cm po obu stronach rowu, równolegledo skarp, tak aby odstęp między...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „POCENIE SIĘ” ZIARNA

  „POCENIE SIĘ” ZIARNA — dojrzewaniepożniwne ułożonego w sterty lub zwiezionego dostodoły zboża, rzepaku itp.; jest to proces normalnyi nie należy go mylić z zagrzewaniemsię. Po wypoceniu się ziarna zbóż czy nasiona innychroślin przechodzą tzw. dojrzewanie wtórne,po czym dobrze kiełkują, lepiej nadają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt

Do góry