Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PODKŁADKI WEGETATYWNE

  PODKŁADKI WEGETATYWNE —podkładkidla odmian uprawnych drzew owocowych uzyskanew wyniku rozmnażania wegetatywnego,np. -*kopczykowania lub-♦sadzonkowania; majątę wyższość nad generatywnymi, że są zupełniejednorodne, natomiast podkładki generatywne,czyli siewki, odznaczają się duią zmiennością.W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokośnik KŁOSÓW

  Pokośnik KŁOSÓW — urządzenie zakładanena przyrząd tnący maszyn żniwnych.I-kładajace się z długich palców; stosuje sięjg przy zbiorze zbóż wyległych. Rozstawienieoaiców podnośnika zależy od długości źdźbełk o s z o n e g o zboża, nie powinno jednak wynosićwięcej niż 40...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODKARMIACZKA

  PODKARMIACZKA —.naczynie do podawaniapszczołom pokarmu w ulach; w użyciudwa rodzaje podkarmiaczek: górne, stawianena -►gnieździe, i ramkowe, umieszczane w gnieździć.Podkarmiaczki zewnętrzne (umieszczaneprzy wylocie), a także stawiane na dnie ula sąniepraktyczne; użycie ich może łatwo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCHWA

  POCHWA — końcowy odcinek samiczych drógrodnych, łączący się z jednej strony z szyjką -*•macicy, z drugiej zaś przechodzący w przedsionekpcę‘?wy zakończony -> sromem; spełnia rolęnarządu kopulacyjnego samicy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKI ROLNE

  PODATKI ROLNE — przymusowe, bezzwrotnei nieodpłatne świadczenia stanowiące częśćp ro d u k tu podatkowego pobieranego od właścicielagospodarstwa rolnego na potrzeby ogólnospołeczne.Nie są podatkiem świadczenia odpłatne(opłata elektryfikacyjna, składki z tytułu obowiązkowychubezpieczeń itp.)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODDAWANIE MATKI PSZCZELEJ

  PODDAWANIE MATKI PSZCZELEJ _bieg umieszczania obcej matki w ulu; musi byćprzeprowadzony z zachowaniem środków ostrożności,aby nie dopuścić do jej zabicia. Poddawanamatkę zwykle zamyka się w klateczce, a po wv.szukaniu i zabraniu starej matki klateczkę umieszczasię w środku gniazda między plastramiz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODDENEK

  PODDENEK — podściółka z rzepaczanki, starejsłomy zbóż, gałęzi itp. rozkładana pod stertęi w zasiekach przed zwożeniem wysuszonych napolu roślin, a także pod stogi z sianem; szczególniena łąkach mokrych, z których siano możebyć zabrane dopiero w zimie po zamarznięciugruntu; na takich łąkach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODGLEBIE

  PODGLEBIE — wszystkie warstwy znajdująceL miedzy warstwa orną a podłożem gleby. W glebachbiclicowych podglebie stanowią poziomyeluwialny i iluwialny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODGRZĘDNA

  PODGRZĘDNA — drewniana pólka zrobionaze szczelnie dopasowanych desek ustawionaw kurniku pod grzędami w odległości 15—20 cm;służy do zatrzymywania spadających z grzęd odchodóworaz chroni kury w nocy przed chłodemwiejącym od podłogi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁOZEK OBŁĄCZKOWIACZEK

  PŁOZEK OBŁĄCZKOWIACZEK (Oepreswnadeprtsidla) — motyl z rodziny płozkowatych{Oecophoridue)\ jego gąsienice długości do 13 mm,zieJonkawoszare o czerwonawym odcieniu, pokrytenieco owłosionymi drobnymi brodawkami,z czarną głowy i takąż tarczką grzbietową, trzemaparami nóg tułowiowych i pięcioma parami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt

Do góry