Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PODSUFITKA

  PODSUFITKA — szczelne deskowanie stropudrewnianego lub żelbetowego. Do podsufitkiprzybija się maty trzcinowe, które następnietynkuje się, dzięki czemu uzyskuje się gładkąpłaszczyznę sufitu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODROST

  PODROST — młode pokolenie drzew, powstałew zasadzie z samosiewu, które wyrosłojuz z warstwy runa i ze względu na swój składgatunkowy i jakość ma warunki utworzeniaw przyszłości górnej warstwy drzewostanu.Najcenniejsze pod wzglcdem hodowlanymsą większe, zwarte kępy podrostów, a nic małegrupy lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODRYWKA

  PODRYWKA — narzędzie do połowu rybużywane głównie w rzekach; wykonane jestz tkaniny sieciowej, rozpiętej na 2 skrzyżowanychpałąkach, osadzonych na długim, drewnianymtrzonku. Narzędzie opuszcza się do wody,gdzie ono rozpościera się poziomo i szybkopodrywa się je ponad powierzchnię wody z chwilą,gdy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODRZUCANIE NOWORODKÓW

  PODRZUCANIE NOWORODKÓW — zabieranienoworodków zwierząt futerkowych matkomwychudzonym, chorym lub posiadającymzbyt liczne potomstwo i podkładanie zabranychosesków innej samicy, z nielicznym potomstwemi mogącej wy karmić podrzucone oseski; np. w hodowlinorek nadliczbowe lub niedokarmionenoworodki zabrane matce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pODOKIENNIK

  pODOKIENNIK — wykończenie muru podoknem od strony wewnętrznej lub zewnętrznej.P o d o k ie rn ik wewnętrzny wykonuje się z płytydrewnianej, lastrikowcj, marmurowej lub z blachy.Pod o k ien n ik zewnętrzny ma ułatwiać spływaniewody deszczowej, dlatego wykonuje się go w postacifartucha z blachy, płytek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODORYWKA

  PODORYWKA, p o k ła d a n ie , sp o k ła d a n le —pieiwsia płytka orka (do 12 cm) wykonywanazaraz po skoszeniu zboża; podstawowe ogniwopożniwnej uprawy roli; stosowana jest w celuzabezpieczenia nagromadzonej w glebie wodyoraz odwrócenia i przykrycia ścierni, co powodujejej szybki rozkład i przyśpiesza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODKASZANIE

  PODKASZANIE — wysokie koszenie; podkaszasię np. chwasty na nowych zasiewach łukowychoraz zbyt bujnie rozrośnięte zboże grożącewylegnięciem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODPUSZCZKA

  PODPUSZCZKA — enzym (ferment) trawienny,składnik soku żołądkowego powodującykrzepnięcie mleka, czyli ścinanie się białkamleka (kazeiny) bez powodowania zmian w kwasowości;otrzymywana jest z żołądków (trawieńców)cieląt, niekiedy jagniąt, w okresieich wyłącznego karmienia mlekiem; używanajest do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODKŁADKA

  PODKŁADKA — 1) stroma; bardzo ścisłe skupieniekomórek grzybni, czasem zmieszanychz komórkami żywiciela, mające najczęściejkształt brodawki lub strupka; wewnątrz stromylub na niej powstają różne formy zarodnikowania.2) -►szczepienie drzew owocowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODKŁADKI GENERATYWNE

  PODKŁADKI GENERATYWNE —podkładkiuzyskane z nasion, stosowane dla odmian uprawnychdrzew owocowych. W polskim sadownictwieogromna większość drzew owocowychszczepiona jest na podkładkach generatywnych;ustępują one -► podkładkom wegetatywnym podwzględem jednorodności (odznaczają się dużązmiennością)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt

Do góry