Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  POMIDOROWA PASTA

  POMIDOROWA PASTA — koncentrat pomidorowygęstej, maziste] konsystencji, o zawartości30—40% suchej masy, wyrabiany z przecieru pomidorowegoprzez 5—8-krotne zagęszczenie; pakowanyjest w puszki i słoje szklane; ma zastosowaniew gospodarstwach domowych do przyrządzaniapotraw, w przemyśle rybnym — do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORODÓWKA

  PORODÓWKA — pomieszczenie przeznaczonedo wycielania się krów, czyste, widne i zabezpieczoneprzed hałasem. Krowy przebywają w porodówceokoło 7 dni: 3 dni przed wycieleniem i 4 dnipo wycieleniu; liczba miejsc w porodówce powinnawynosić 15% ogólnego stanu krów dojnych;długość stanowiska 2,75 m, szerokość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMONIT

  POMONIT (nazwa handlowa) — preparat zawierającyjako substancję aktywną kwas alfanaftyIooctowy;stosuje się go do przerzedzaniakwiatów w celu zapobiegania przedwczesnemuopadaniu owoców; daje również doskonałe wynikiprzy przesadzaniu wieloletnich drzew, powodującstymulację wzrostu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMPA DO GNOJÓWKI

  POMPA DO GNOJÓWKI — urządzenie doprzepompowywania gnojówki z wgłębionychzbiorników do beczek lub beczkowozów; pompydo gnojówki są budowane jako przeponowe lubodśrodkowe; pompy przeponowe są napędzaneręcznie, pompy odśrodkowe wymagają napędumechanicznego; najbardziej rozpowszechnionąu nas pompą do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

  POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - organizacjaspołeczna zrzeszająca miłośników sportuwędkarskiego; ma osobowość prawną i zatwierdzonystatut; celem jej jest rozwój sportu wędkarskiego,dbałość o zarybianie powierzonychsobie wód śródlądowych oraz szerzenie w społeczeństwiezasad ochrony przyrody. Jedynie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLĘDWICA

  POLĘDWICA, s c h a b — zwyczajowe określeniewyrębu półtuszy wieprzowej, obejmującegogórną partię środkowej części tułowia tucznika;stanowi — poza szynką — najcenniejszy wyrąbpółtuszy; po usunięciu kości kręgosłupa polędwicawieprzowa używana jest do wyrobu najwyższejjakości konserw (pork loin)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKOS

  POKOS — 1) koszenie; używa się zwrotu„pierwszy pokos” lub „drugi pokos” dla określenia kolejnego koszenia łąki w okresie *?gc"tacyjnym; 2) warstwa skoszonej roślinnościp o w s t a ją c a za kosiarką lub za koszącym kosąpracownikiem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLICHLOROWANE CYKLODIENY

  POLICHLOROWANE CYKLODIENY, insektycydycyklodienowe — grupa związków'organicznych, do której zalicza się pochodnew iclochlorowe indenu, dwuendometylenonaftalenui ->polichlorowane terpeny. Związki tegotypu cechuje szeroki zasięg działania owadobójczego;są to trucizny kontaktowe, trucizny przewodupokarmowego i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKOSTY

  POKOSTY — produkty otrzymywane z olejówroślinnych, przeważnie z lnianego, przezich ogrzewanie, z niewielkim dodatkiem tlenkówołowiu, manganu, kobaltu, cynku itp. Pokostysłużą do wyrobu farb olejnych, lakierów,ceraty, kitów okiennych, do impregnacji tkanin’,skór, łodzi, różnych przedmiotów drewnianychitp. w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLISIARCZKI

  POLISIARCZKI — nieorganiczne związki siarkitworzące się np. w wyniku gotowania siarkiz mlekiem wapiennym; działają one jakobin,sektofungicydy; powszechnie stosowane są przedewszystkim polisiarczki wapniowe (-►ciecz kalifornijska)oraz barowe (-»Solbar).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt

Do góry