Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  POROWATOŚĆ GLEBY

  POROWATOŚĆ GLEBY — stosunek objętościwolnych przestrzeni (przestworów) w gkbiedo objętości gleby wyrażony w procentach; odporowatości gleby zależy jej przewiewnotó, szybkośćogrzewania się, pojemność wodna i przepuszczalność;porowatość gleb waha się np.w granicach 30—40% w glinach zwałowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „POSTĘPY NAUK ROLNICZYCH”

  „POSTĘPY NAUK ROLNICZYCH” — dwumiesięcznik,organ Wydziału V — Nauk Rolniczychi Leśnych PAN; publikuje artykuły problemoweze wszystkich dziedzin nauk rolniczych,wypowiedzi dyskusyjne, dotyczące teoretycznychpodstaw i węzłowych problemów rolnictwa ważnychdla gospodarki narodowej; informujeo postępach nauk...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POROMETR

  POROMETR — przyrząd do pomiaru wody parującej;ilość wyparowanej wody wskazuje wychylającasię wskazówka lub odczytuje się ją na.ikali śruby mikromctrycznej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMPA OLEJENIA SILNIKA

  POMPA OLEJENIA SILNIKA — pompaumieszczona w najniższym miejscu miski olejowejsilnika, która czerpie olej, a następnie podajego przez filtry do łożysk wału korbowego i innychpunktów smarowania silnika, najczęściejstosuje się zębate pompy olejenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMARAŃCZA SŁODKA

  POMARAŃCZA SŁODKA (Cfrus sinensis) —drzewo owocowe z rodziny rutowatych (Rutaceae)pochodzące z Chin; owoce barwy pomarańczowejo ciężarze 100—300 g. słodkie; zawartośćwitaminy C około 66 mg%. Najwięcej pomarańczyuprawia się obecnie w południowych stanachUSA, a następnie w krajach położonych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poprawka

  Poprawka — 1) druga dokładniejsza-»przerywkaw celu usunięcia zbędnych buraków, którenie zostały wyrwane za pierwszym razem lub wyrosłypóźniej. 2) dosadzanie roślin produkowanychz rozsady (pomidory, kapusta) w miejscachgdzie się nie przyjęły poprzednio posadzone.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMIAROWE INSTRUMENTY

  POMIAROWE INSTRUMENTY — preyrzą.dy służące do pomiarów kątów oraz odległościi wysokości punktów terenu przy sporządzeniuplanów lub map topograficznych; do pomiarukątów używa się t e o d o l i t ó w , do pomiaruodległości i wysokości — t a c h yme t r ów, dopomiaru wysokości — n i w e l a t o r...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPULACJA

  POPULACJA — 1) zbiór osobników jednegogatunku zamieszkujących określony teren; osobnikidanej populacji mogą się różnić między sobątylko nieznacznie, np. wzrostem, zabarwieniemitp.2) zróżnicowane zbiorowisko roślin tego samegogatunku o wspólnym pochodzeniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMIDOR UPRAWNY

  POMIDOR UPRAWNY (Lycopcsircon esculen•tum) — samopylna, jednoroczna roślina warzywnaz rodziny psiankowatych (Solanaceae); pochodziz Ameryki; w Polsce pomidor rozpowszechnił siędopiero po pierwszej wojnie światowej, a obecniejest jednym z popularniejszych i szeroko uprawianychwarzyw. Wartość biologiczna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORA SIEWU

  PORA SIEWU — okres siewu najodpowiedniejszydla danej rośliny uprawnej, w którym możnasiać roślinę bez obawy obniżenia plonów; zależyod właściwości rośliny oraz od warunków siedliska(przede wszystkim klimat i gleba).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt

Do góry