Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PPM

  PPM — skrót angielskiego wyrażenia ..partsper million" = części na milion; skrót tegowyrażenia używany jest przy określaniu bardzomałych stężeń; jeśli np. roztwór jakiejś substancjima stężenie 5 ppm, oznacza to, że w milionieczęści roztworu znajduje się 5 części...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZOSTAŁOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ

  POZOSTAŁOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ— małe ilości substancji aktywnej, którepozostaje w tkankach roślin, owoców i nasionlub na ich powierzchni; mogą być przyczynazatruć, toteż pozostałość określa się na podstawiespecjalnych badań i dla każdego środkaochrony roślin ustala takie jej normy, aby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRASA DO SŁOMY

  PRASA DO SŁOMY — maszyna do prasnwania słomy i siana: prasy budowane są jnu’maszyny samodzielne lub zespoły mechanizmukonstmkcyjme związane z młocarniami iukkombajnami. Sprasowanie słomy zmniejsza straty,ułatwia przechowywanie i transport słomyPrasowanie odbywa się w komorze prasowaniaza pomocą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYSKIWANIE DREWNA

  POZYSKIWANIE DREWNA — użytkowanielasu w celu pozyskania surowca drzewnego;składa się z kilku grup czynności, jak prace przygotowawcze,ścinka drzew, manipulacja i wyróbsortymentów, odbiór drewna oraz zrywka i wywóz.Do prac przygotowawczych zalicza sięwyznaczanie w terenie powierzchni cięć oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŻYTKOWA ROŚLINNOŚĆ

  POŻYTKOWA ROŚLINNOŚĆgatunki roślin, z których pszczoły zbieraia^*row'ce pokarmowe (-> nektar, pyłek, —spatSrozróżniasię przeto rośliny nektarodajne, pylkndajne oraz spadziujące. Skład i obfitość roślin oożytkowych w promieniu 1,5—2 km od pasiekidecyduje w głównej mierze o wysokości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWÓJ POLNY

  POWÓJ POLNY (Convolvulu$ arvcnsis) — roślinaz rodziny powojowatych (Convolvulaceae);uciążliwy chwast wieloletni, występujący na glebachlekkich; wykształca system korzeniowyna głębokość 2 m z bocznymi rozgałęzieniami,z których wyrastają nowe pędy. Łodygi powojuowijają się dokoła łodyg roślin i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSZUR

  POSZUR — dolna, obudowana część korytawody płynącej, położona bezpośrednio poniżejurządzenia piętrzącego wodę (np. jazu, śluzy,zapory dolinowej).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŚLIZG

  POŚLIZG — zmniejszenie przyczepności kółpojazdu do podłoża. Wskutek poślizgu przebytadroga jest mniejsza niż przy ruchu kół bez poślizgu;wielkość poślizgu określa się w procentach.Z poślizgiem wiążą się straty mocy uciągu.W celu zmniejszenia poślizgu i zwiększenia przyczepnościkół do gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŚPIECHY

  POŚPIECHY — te osobniki roślin dwuletnich(buraków, marchwi), które już w pierwszymroku uprawy wypuszczają pędy kwiatowe; wytwarzaniesię pośpiechów jest szkodliwe, gdyżobniża wartość użytkową sprzątanych korzeni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POROST

  POROST — okrywa roślinna łąki lub pastwiska;określenie dość często używane w ląkarstwiew związku z oceną wydajności i składu botanicznegoużytku zielonego. Porost może być wysoki,niski, zwarty, luźny, bujny lub marny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt

Do góry