Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PREPARAT AB

  PREPARAT AB — mieszanina związków chemicznychpowstała w wyniku reakcji siarczanumiedziowego z kredą. Substancją aktywną w tympreparacie jest zasadowy węglan miedziowy ; jegozawartość wynosi 15—16% w przeliczeniu namiedź. Jest szeroko stosowany (w ZSRR) jakosucha zaprawa w celu zwalczania głowni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA ROLNA

  PRODUKCJA ROLNA — produkty pochodzącez wszystkich działów rolnictwa, wyprodukowanewe wszelkiego typu gospodarstwach rolnychprzeznaczone zarówno na sprzedaż, jak i napokrycie wewnętrznych potrzeb gospodarstwa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREPARATY MIESZANE

  PREPARATY MIESZANE — preparaty składającesię z dwu lub więcej substancji aktywnych,działających np. grzybobójczo i owadobójczo(-»insektofungicyd); stosowane są głównie dlazmniejszenia liczby zabiegów ochrony roślin.Zabieg dokonany insektofungicydem pozwala najednoczesne zwalczanie szkodliwych owadówi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRASA Z PODBIERACZEM

  PRASA Z PODBIERACZEM — maszyna dozbierania siana z wałów oraz jednoczesnegoprasowania i wiązania w bele; pracuje zazwyczajw agregacie z przetrząsaczo-zgrabiarką; podbieraczpalcowy w postaci bębna podbiera sianoi podaje na przenośnik, który podaje je do urządzeniaprasującego, gdzie zostaje sprasowanew belę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŻYWKA BAKTERYJNA

  POŻYWKA BAKTERYJNA - mieszanina pro.duktów odżywczych (białek, węglowodanów, solimineralnych) do sztucznego hodowania bakterii;może być płynna, np. bulion (wywar mięsny)lub stała, np. bulion z żelatyną lub agarem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWRÓZEK NASIENNY

  POWRÓZEK NASIENNY — część układurozrodczego samca, w skład której wchodząnerwy, tętnice nasienne, żyły oraz nasieniowody;biegnie od ->jąder, najądrzy, znajdujących sięw->mosznie, poprzez kanał pachwinowy do jamybrzusznej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁKA Hodowlana

  PÓŁKA Hodowlana— rama z listewdrewnianych wypleciona drutem lub sznurkiemoraz przykryta papierem; służy za legowisko dlagąsienic jedwabnika morwowego; półki hodowlaneumożliwiają lepsze wykorzystanie pomieszczeniawychowalni, a ponadto ułatwiają dostęp dogąsienic.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZIOM GLEBY

  POZIOM GLEBY — warstwa gleby (część profiluglebowego) odznaczająca się jednakowymi —składem mechanicznym, chemicznym i zabarwieniem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁTRUTNIE

  PÓŁTRUTNIE — trutnie mniejsze od normalnych,rozwijające się w zbyt ciasnych dla nich-►komórkach pszczelich; pojawiają się w rodzinach,w których czerwią -►matki trutowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZIOMKA

  POZIOMKA (Fragaria vesca) — trwała roślinazielna z rodziny różowatych (Rosaceae), rosnącadziko w Europie, Azji i Ameryce. W Polsce najpospolitszaz gatunków dziko rosnących jestpoziomka pospolita (F. vesca), stanowiąca składnikruna lasów i borów oraz zrębów. Wyhodowanoz tego gatunku odmiany uprawne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /843

  praca w formacie txt

Do góry