Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRODUKTY OWOCOWE I WARZYWNE

  PRODUKTY OWOCOWE I WARZYWNE —przetwory owocowe i warzywne wyrabiane w zakładachprzemysłowych i w gospodarstwach domowych.Ze względu na wielką różnorodnośćowoców i warzyw, różne sposoby przerobu orazmetody utrwalania istnieje ogromna ilość rodzajówproduktów owocowych i warzywnych; najważniejszez nich są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRĘCIK

  PRĘCIK — zmieniony listek rośliny wytwarzającymęskie komórki rozrodcze (-►ziarnka pyłkowe);składa się ztzw. nitki i główki,w skład której wchodządwa pylniki połączonełącznikiem;każdy pylnik zawierapo dwa woreczki pyłkowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWOCHEŃSKI Roman

  PRAWOCHEŃSKI Roman (ur. 1877) — biolog,zootechnik, członek Polskiej AkademiiNauk, profesor Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie,pracownik naukowy Instytutu Zootechnikiw Krakowie; wybitny znawca hodowli zwierzątdomowych, zwłaszcza koni; autor znanych podręcznikówi licznych prac: „Hodowla koni” ,„Hodowla koni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRĘDKOŚĆ ROBOCZA

  PRĘDKOŚĆ ROBOCZA — prędkość ruchu,z jaką dana maszyna lub narzędzie powinno sięporuszać, aby zapewnić dobrą jakość pracy i niepowodować uszkodzenia mechanizmów. Prędkośćrobocza maszyn i narzędzi konnych dostosowanajest zasadniczo do normalnego stępa koni (około1 m na sekundę). Prędkości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO RYBACKIE

  PRAWO RYBACKIE — zbiór przepisów prawnychobowiązujących w Polsce, które mają zastosowaniew rybactwie w wodach śródlądowych.Najważniejsze z tych przepisów są zamieszczonew Ustawie z dnia 7 marca 1932 r o rybołówstwie(DzURP nr 35, poz. 357 z 1932. r i DzURPnr 110, poz. 976 z 1934 r.), w Ustawie Wodnej(DzURP...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES AEROBOWY

  PROCES AEROBOWY — proces odbywającysię w organizmie przy dostępie tlenu, np. spalaniekwasu pirogronowego do dwutlenku węgla i wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRĄCIE

  PRĄCIE — narząd kopulacyjny samców służącydo wprowadzania nasienia do dróg rodnychsamicy; d/ięki swoistej budowie tzw. cial jamistychnarząd ten pod wpływem podnieceniapłciowego wypełnia się krwią, jego objętość i długośćpow iększnją się, stąje się sprężysty i dopierow tej postaci może być...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES TECHNOLOGICZNY

  PROCES TECHNOLOGICZNY — część procesuprodukcyjnego związana zc zmianą kształtu,wymiarów, wyglądu (polerowanie, malowanie),położenia (montaż) i właściwości obrabianegoprzedmiotu (obróbka cieplna); proces technologicznyskłada się z -*opcracji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREFABRYKATY

  PREFABRYKATY — elementy konstrukcyjnei materiały budowlane (np. bloki na ściany) wyprodukowanew zakładach prefabrykacyjnychi dostarczane w stanic gotowym lub wyprodukowanena placu budowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA NASIENNA

  PRODUKCJA NASIENNA — rozmnażaniedostarczonych przez hodowlę roślin materiałów'siewnych od superelity lub elity hodowlanej aż donajniższego ustalonego dla danego gatunku-♦stopnia odsiewu, który już jest przeznaczonydo siewu na cele konsumpcyjne. Produkcję nasiennąprowadzą gospodarstwa nasienne i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt

Do góry