Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  „PRZEGLĄD HODOWLANY"

  „PRZEGLĄD HODOWLANY" — miesięcznikprzeznaczony dla inżynierów i techników zatrudnionychw produkcji zwierzęcej, dla kierownikówgospodarstw uspołecznionych, nauczycielipracujących w dziedzinie oświaty rolniczej orazdla młodzieży studiującej w średnich i wyższychszkołach rolniczych; służy hodowcom radą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECINKOWCE

  PRZECINKOWCE — bakterie o kształcie krótkichwygiętych pałeczek podobnych do przecinka.Gatunki niechorobotwórcze są m. in. czynne przyprzemianach związków siarki; gatunki chorobotwórczepowodują ciężkie schorzenia, np. cholerę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRYSZCZYCA

  PRYSZCZYCA — zaraźliwa choroba zwierzątracicowych (bydła, owiec, kóz itp.) wywoływanaprzez wirus; może na nią zachorować równieżczłowiek. U chorych zwierząt na błonie śluzowejjamy ustnej, na języku, a u świń także na tarczyryja i na skórze ścian szpary międzyracicznej pojawiająsię pęcherze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECIWCIAŁA

  PRZECIWCIAŁA, c ia ła o d p o rn o ś c iow e —swoiste substancje znajdujące się we krwi zwierząti ludzi odpornych na określone choroby zakaźne;przeciwciała zawierają krew zwierząt, które przebytyj u ż daną chorobę lub zostały przeciw niejsztucznie uodpornione (szczepienia).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROTOPLAZMA

  PROTOPLAZMA, z a ró d ź , plazma, protopla s t — substancja organiczna, zawarta w komórkachorganizmów, będąca siedliskiem życia,pod względem fzykochemicznym jest to mieszaninakoloidalna białek z domieszką węglowodanów,tłuszczów i soli mineralnych. Czynnikamichemicznymi i fizycznymi można zmieniać...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROPHAM

  PROPHAM (nazwa zwyczajowa; czy t profam),IPC — fenylokarbaminian izopropylu, stosowanyjako selektywny herbicyd; niszczy chwastyjednoltócienne w roślinach dwuliściennych; stosujesię go w postaci emulsji do opryskiwaniagleby, gdyż jest pobierany przez korzenie roślin;na części nadziemne działa bardzo słabo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFIL CIEKU

  PROFIL CIEKU — przekrój cieku w płaszczyźniepionowej wykreślony w skali; jest to obrazkształtu brzegów, dna oraz stanu wody wcieku, potrzebny przy projektowaniu regulacjirzek, melioracji i budowli wodnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROWITAMINY

  PROWITAMINY — związki organiczne, któreustrój zwierzęcy może przekształcać w odpowiedniewitaminy, np. karoten w akseroftol, ergosterolw kalcyferol itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSIĘ

  PROSIĘ — młoda Świnia, w okresie od urodzeniado odłączenia od lochy; nowo narodzoneprosięta ważą około 1,2 kg; przez pierwszy okrętswego życia (56 dni) przebywają wspólnie z karmiącąje lochą (nazywane są wtedy prosiętamissącymi); w tym okresie prosięta należycie odchowywanepowinny osiągnąć...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGENEZA

  PROGENEZA — zjawisko dojrzewania gamet(plemników i jaj) u zwierząt przed osiągnięciemprzez nie dojrzałości fizycznej (-♦ dojrzałośćpłciowa, dojrzałość rozpłodowa).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt

Do góry