Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRZEDGRZYBNIA

  PRZEDGRZYBNIA (Promycelium) — krótkastrzępka wyrastająca z gruboobłonionego zarodnikaprzetrwalnikowego (teliospory lub chlamidospory)grzybów rdzawnikowych ( Uredinales)i głowniowych (Ustilaginales), przekształcająca sięw podstawkę (basidlum), na której wyrasta kilka(zwykle 4 lub 8) zarodników, zwanych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECHOWALNIA NASION

  PRZECHOWALNIA NASION — specjalnymagazyn zaopatrzony w urządzenia do wietrzeniaoraz w czyszczalnie i suszarnie, przeznaczony doprzechowywania nasion; niektóre przechowalniesą ogrzewane. Niezmiernie ważnym warunkiemnależytego przechowywania wszystkich nasion,a szczególnie kukurydzy, jest zapewnienie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDŁUŻACZ OPRYSKIWACZA

  PRZEDŁUŻACZ OPRYSKIWACZA — częśćwchodząca w skład wyposażenia opryskiwacza,jest to metalowa rurka lub tyczka bambusowa,w której znajduje się cienka rurka metalowa;na obu końcach rurki są nasadki gwintowaneumożliwiające wmontowanie rurki między lancę1 obsadę lancy; przedłużacze stosuje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciąganie

  Przeciąganie — sposób obróbki metaliskrawaniem, polegający na skrawaniu warstwymateriału z obrabianego przedmiotu za pomocąnarzędzia wieloostrzowego, wykonującego obróbkęjednym przejściem; rozróżnia się przeciąganiepowierzchni wewnętrznych i zewnętrznych; odmianąprzeciągania wewnętrznego jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedpłużek

  Przedpłużek— część pługa mająca zazadanie ścinanie górnej warstwy skiby (2/3jej szerokości) i odłożenie jej na dno bruzdy.Jest to mały korpus przymocowany do ramypługa przed właściwym korpusem płużnym w odległości13 do 25 cm. Przez pionowe przesunięcietrzonka przedpłużka w jarzmie na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciągarka

  Przeciągarka — obrabiarka metali pracującaspecjalnymi wieloostrzowymi narzędziamizwanymi przeciągaczami lub przepychaczami; służydo wykonywania za jednym przejściem kształtnychotworów, jak również kształtnych powierzchnizewnętrznych w przedmiotach o niewielkichwymiarach. P r z e c i ą g a r k a p i o n...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓBKA SIANA

  PRÓBKA SIANA — drobna ilość siana pobranaz większej jego partii (np. z poletka) w celuwykonania analiz botaniczno-wagowych lub chemicznych,których wyniki dokładnie wskazywałybyjakość danego siana. Próbka więc musi byćreprezentatywna, czyli powinna zawierać w odpowiednichproporcjach wszystkie gatunki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDZIAŁ UFNOŚCI

  PRZEDZIAŁ UFNOŚCI — wielkość obliczanaprzy opracowywaniu doświadczeń ścisłycha określająca, jak wielka musi być różnica międzyśrednimi wynikami dla obiektów danego doświadczenia,aby można było różnicę tę uważać za'-istotną, a nic przypadkową. Jeśli np. różnicamiędzy średnimi plonami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECINKA

  PRZECINKA — czynność poprzedzająca i ułatwiająca-♦przerywkę; polega na wycięciu w rzędachroślin przerw i pozostawieniu krótkich pasków(kępek), w których następnie wykonuje sięprzerywkę- Przecinka wykonywana jest zwyklew poprzek rzędów ręcznie ostrą, szeroką motykąlub opielaczem z nożami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓBY DZIELNOŚCI KONI

  PRÓBY DZIELNOŚCI KONI — sprawdzaniesiły, umiejętności ciągnięcia oraz szybkości w kłusiei stępie, przeprowadzane w celu uzyskaniadanych o wartości użytkowej koni, głównie ogierów(zarówno państwowych, jak i prywatnych).W Polsce stosowane są 3 rodzaje prób dzielności:1) dla młodych ogierów w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /764

  praca w formacie txt

Do góry