Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRZYKASZANIE

  PRZYKASZANIE — przycinanie sierpem lubkosą górnych liści rośliny bez naruszania kłosaznajdującego się w pochwie liściowej. Zabieg tenpowinien być wykonywany odpowiednio wcześniena zasiewach zbóż, którym grozi wylegnięciewskutek zbyt silnego wzrostu; ścięcie górnychliści osłabia wzrost roślin i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYKRYCIE NASION

  PRZYKRYCIE NASION — 1) grubość warstwygleby przykrywającej wysiane nasiona;2) czynność przykrywania zasianych nasion; posiewie rzutowym przeważnie przykrywa się nasionaza pomocą bron, po siewie rzędowym trzebabronować lekką broną, jeżeli nasiona są zleprzykryte (-♦siew); po siewie rzędowym w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZĘSŁO

  PRZĘSŁO — część poziomego elementu konstrukcyjnegozawarta między dwiema podporami,np. odcinek stropu między dwoma żebrami,odcinek belki między dwoma podciągami lubsłupami, odcinek mostu między dwoma filarami!!*« iednoprzęsłowa ma dwie podpory,belka dwuprzęsłowa ma ich trzy, a belka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETRZĄŚACZ

  PRZETRZĄŚACZ — maszyna do przetrząsaniaskoszonej trawy Jub siana. Zasadniczą częściąprzetrząsacza jest wał wykorbiony, napędzanyza pomocą kół maszyny, na którego czopachumocowane są obrotowo styliska wideł przetrząsających.Widły, poruszając się dołem do tyłu,chwytają przetrząsany materiał i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETWORNICA

  PRZETWORNICA — agregat składający sięz silnika elektrycznego i prądnicy o wspólnymwale; zależnie od rodzaju prądnicy uzyskuje sięza pomocą przetwornicy zmianę liczby faz lubczęstotliwości i napięcia prądu albo prąd stały.Przetwornice stosuje się w przemysłowych urządzeniachelektrycznych, a na wsi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZERYWKA

  PRZERYWKA — ręczne przerzedzanie zbytgęsto rosnących roślin, z zachowywaniem określonychodstępów w rzędach. Przy przerywcc burakówpozostawia się pojedyncze rośliny, a przyprzerywce kukurydzy — bądź pojedyncze, bądźpo dwie razem. Przep'wa się rośliny, które wymagająwiększej powierzchni do swego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETWORY MIĘSNE

  PRZETWORY MIĘSNE — produkty mięsneuzyskane przez odpowiedni przerób -*mięsa;mięso użyte na przetwory musi być zbadane przezlekarza wet. i uznane za zdatne do spożycia.Do przetworów mięsnych należą:w ę d l i n y (boczki, szynki, balerony oraz kiełbasy),czyli przetwory, które się wędzi i parzy;w y r o b...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESTAWIANIE SNOPÓW

  PRZESTAWIANIE SNOPÓW — czynnośćmająca na celu dosuszenie zboża, rzepaku i innychroślin. W okresie częstych deszczów snopyustawione w sztygach zamakają, a wiatry niekiedyprzewracają je ; powoduje to nierównomiernośćwysychania i porastanie ziarna w kłosach. W celunormalnego wysuszenia rolnicyprzestawiają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWODNIA

  PRZEWODNIA — odmiana, którą szczepi sięna podkładce, aby z niej wytworzyć pień,a czasem i nasady głównych konarów drzewaowocowego. Dopiero na przewodniej szczepi sięodmianę, która ma owocować. Najczęściej stosujesię przewodnią dla zwiększenia odpornościna mróz drzewa owocowego. Dla jabłoni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESTĘP BIAŁY

  PRZESTĘP BIAŁY (Bryoniaalba)—roślina z rodziny dyniowatych(Cucurbitaceae),trująca; bylina u nas zdziczała;jej grube i mięsiste korzeniesą surowcem leczniczym;kraje się je w plastryw celu ułatwienia procesususzenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt

Do góry