Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Teoria aminostatyczna

  Teoria aminostatyczna opiera regulację spożycia pokarmu na zdolności mózgu do monitorowania koncentracji aminokwasów w plazmie krwi. U podłoża tej teorii leżą: po pierwsze obserwacje o odwrotnie proporcjonalnej zależności między poziomem aminokwasów we krwi a subiektywnym odczuciem głodu, po drugie —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama ustna

  Jama ustna stanowi początkowy odcinek przewodu pokarmowego. Ograniczona jest w sensie morfologicznym przez wargi z przodu (policzki, boki), a od tyłu przez brzeg podniebienia miękkiego. Przestrzeń zawarta między wargami ilukami zębowymi jest określana mianem przedsionka jamy ustnej, a przestrzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /4 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnały hormonalne

  Sygnały hormonalne — stanowią (produkowane m.in. przez przewód pokarmowy i trzustkę) substancje, które docierając z krwią do mózgu zdolne są oddziaływać na podwzgórze. Takim instrumentem krótkoterminowej kontroli spożycia jest np. cholccystokinina (CCK) — hormon wydzielany przez ścianę jelita, którego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sok żołądkowy

  Sok żołądkowy składa się z wydzieliny komórek śluzowych (wytwarzających śluz), komórek głównych, których wydzielina zawiera enzymy trawienne (pepsyna), oraz komórek okładzinowych wydzielających kwas solny. Należy podkreślić, że komórki okładzinowe wydzielają roztwór zawierający 150 mmol/dm3 kwasu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnały termiczne

  Sygnały termiczne — przekazywane są przez tcrmorcccptory znajdujące się’ na powierzchni i wewnątrz ciała. Mają one swój udział w powstawaniu odczuć głodu i sytości, wspólnie z hormonem tyreotropowym TSH, dostosowując wielkość spożycia do potrzeb energetycznych organizmu, związanych z utrzymywaniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apetyt

  Apetyt wyraża chęć spożycia jakiegoś określonego pokarmu. Wiąże się 011 z wyborem pożywienia i regulacją spożycia w wymiarze jakościowym.

  Fakt, że wiele gatunków zwierząt mając dostęp do szerokiego asortymentu pokarmów potrafi je wybierać w sposób zapewniający wzrost i sprawne funkcjonowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnały metaboliczne

  Sygnały metaboliczne — są związane z koncentracją we krwi: glukozy, wolnych kwasów tłuszczowych i aminokwasów (a także cial ketonowych i kwasów organicznych). Sygnały te są odbierane bezpośrednio przez wyspecjalizowane neurony podwzgórza lub do niego przesyłane na drodze nerwowej z innych części ciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja w zakresie wyżywienia świata

  Wyżywienie świata jest związane przede wszystkim z ilościowymi i jakościowymi potrzebami ludności z jednej strony oraz możliwościami produkcyjnymi i rynkowymi z drugiej. Siłą napędową tworzącą popyt na żywność są czynniki demograficzne (np. tempo przyrostu naturalnego) i ekonomiczne (głównie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substancja dodatkowa

  Substancja dodatkowa (dodatek do żywności) — jest to substancja obca, w sposób zamierzony dodawana do środka spożywczego lub używki albo stosowana przy ich produkcji w celu: nadania określonego zapachu, barwy, konsystencji lub poprawienia innych cech organoleptycznych, wzbogacenia wartości odżywczej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja sposobu żywienia się Polaków

  W pierwszym okresie istnienia państwa polskiego (X-XI1I w.) sposób odżywiania się ludności był związany ze sposobem i rozwojem produkcji rolniczej oraz zasobami wód i lasów. Podstawowym źródłem pożywienia była dość prymitywna i sezonowa (ze względu na klimat) produkcja rolnicza, ograniczająca się do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 848

  praca w formacie txt

Do góry