Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRZYPORA

  PRZYPORA — konstrukcja wzmacniająca ścianębudynku i chroniąca ją przed wywróceniemwskutek naporu łuków lub sklepień; dawniejprzypory stosowano powszechnie w większychbudynkach murowanych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYROST

  PRZYROST — w zootechnice miara szybkości(tempa) wzrostu zwierząt zarówno pod względemmasy, jak i liniowym; rozróżnia się przyrost bezwzględnyi przyrost względny.P r z y r o s t b e z w z g l ę d n y jest stosunkiemzwiększenia się ciężaru lub wymiarów zwierzęciado czasu, w jakim to zwiększenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSPIESZANIE WARZYW

  PRZYSPIESZANIE WARZYW - produkcjawarzyw w miesiącach zimowych i wczesnowiosennychw celu uzyskania zbiorów wcześniejszychw stosunku do zbiorów ze zwykłej uprawy gruntowej.Przyspieszając warzywa albo uprawiamyje cały czas pod szkłem aż do chwili uzyskaniatowaru konsumpcyjnego, albo tylko przyspieszamyuprawy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYLŹEŃCE

  PRZYLŹEŃCE (Physopoda) — owady drobne,długości około 1—2 mm, o ciele wysmukłym;dwie pary skrzydeł w postaci wąskich listewek zcszczecinkami na brzegach; nogi zaopatrzonew pęcherzyki czepne (przyIgi); narządy gębowekłujaco-ssące w postaci krótkiego stożka. Przechodzą-♦przeobrażenie niezupełne z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PRZYSPOSOBIENIE ROLNICZE"

  „PRZYSPOSOBIENIE ROLNICZE" — ilustrowanydwutygodnik dla młodzieży wiejskiej,zespołów przysposobienia rolniczego i słuchaczySzkół Przysposobienia Rolniczego; informujeo zagadnieniach rolnictwa w kraju i na świecić,stanowi pomoc w zdobywaniu wiedzy w zakresieagro- i zootechniki, mechanizacji rolnictwa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYŁĘCKI Stanisław Jan

  PRZYŁĘCKI Stanisław Jan (1891—1944) —uczony polski; chemik i fizjolog; większość swoichprac poświęcił badaniu białek złożonych; zajmowałsię również wpływem środowiska komórkina kierunek i szybkość przebiegających w niejreakcji. Napisał podręcznik pt. „Chemia fizjologiczna”, który ukazał się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYTARCZYCE

  PRZYTARCZYCE — cztery przytarczyczne gruc^ły wydzielania wewnętrznego (wielkości ziarnagrochu), leżące na tylnej powierzchni tarczycy;utrzymują prawidłową zawartość niektórych solimineralnych we krwi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPALENIE ZBÓŻ

  PRZYPALENIE ZBÓŻ — skutek gwałtownejdojrzewania zboża, gdy po okresie deszczów nastąpi nagle słoneczna i upalna pogoda; objawiasię to złym wykształceniem ziarna; u pszenic?złe wykształcenie ziarna może być również spowodowane podczas upalnego lata nadmiar^azotu w glebie (np. w stanowisku po lucernie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSZENŻYTO

  PSZENŻYTO — mieszaniec roślinny uzyskanyprzez zapylenie pszenicy pyłkiem żyta; rozmnażasię tylko przez zapylenie pyłkiem pszenicy,a otrzymane potomstwo podobne jest do pszenicy.Uprawa pszenżyta w praktyce rolniczej nieznalazła zastosowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYDUCHA

  PRZYDUCHA — wyczerpanie się tlenu rozpuszczonegow wodzie; występuje często w zbiornikachwodnych w zimie pod szczelną pokrywąlodową, powodując duszenie się ryb i innychzwierząt wodnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt

Do góry