Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  RANY ZGORZELINOWE

  RANY ZGORZELINOWE — rany na pniachi grubych konarach drzew owocowych powstałewskutek przemarznięcia kory; występują od stronypołudniowo-zachodniej i tworzą się najczęściejw lutym, gdy panują najtęższe mrozy w nocy,a w dzień dogrzewa słońce. Pod wpływem promienisłonecznych tkanki kory, które...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAD

  RAD — dawrka promieniowania odpowiadającaJ00 ergom energii pochłoniętej przez 1 g napromieniowanejsubstancji. Radem nazywamy równieżpierwiastek promieniotwórczy odkryty przezmałżonków Curie w 1898 r., stosowany do lenowotworówzłośliwych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RASA BIOLOGICZNA

  RASA BIOLOGICZNA — zbiorowisko organizmówidentycznych lub bardzo zbliżonych dosiebie pod względem morfologicznym i genetycznym,lecz różniących się od innych organizmówtego samego gatunku właściwościami fizjologicznymi.R a s y b i o l o g i c z n e g r z y b ó w różniąsię między sobą patogenicznością...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PURPURA WZROKOWA

  PURPURA WZROKOWA, rodopsynasubstancja światłoczuła, barwne białko złożone(-♦chromoproteidy), w skład którego wchodzibarwnik pochodny witaminy A (retinen), występującyw słupkach siatkówki oka; powstajew ciemności w siatkówce (-► oko), a pod wpływemświatła ulega rozkładowi. Niedobór witaminy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUŁAPKA CHWYTNA ZIEMNA

  PUŁAPKA CHWYTNA ZIEMNA — wąskirowek o stromych ścianach wykopany na granicypola; owady usiłujące przedostać się na chronionepole wpadają w rowki, z których wskutek prostopadłościi gładkości ścian nic mogą się wydostać.Jeżeli rowki zostaną ponadto opylone środkiemowadobójczym — schwytane owady...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUŁAPKA ŚWIETLNA

  PUŁAPKA ŚWIETLNA — lampa, najczęściejelektryczna, pod którą znajduje się zbiornikzawierający wodę z dodatkiem nafty lub innegośrodka trującego; przywabione światłem owadynocne wpadają do wody i giną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUŁAWSKA RASA ŚWIŃ

  PUŁAWSKA RASA ŚWIŃ — jedyna rodzimapolska rasa trzody chlewnej; powstała na Lubelszczyźnie(Gołąb—Puławy) w wyniku skrzyżowaniamiejscowych świń (polska mała krótkoucha)z angielską rasą -*berkszyr; rasę tę stworzyłw latach 1925—1939 prof. d r Z. Zabielski,ówczesny kierownik Zootechnicznej Stacji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUNKT ROSY

  PUNKT ROSY — temperatura, do której trzebaoziębić powietrze, aby zostało całkowicie nasyconeparą wodną; przy dalszym oziębianiu siępowietrza nadmiar pary w'odnej wydzieli się przezskraplanie lub krzepnięcie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPASANIE ZASIEWÓW

  PRZYPASANIE ZASIEWÓW — krótkotrwałespasanie zwierzętami roślin rosnących na polu dlazahamowania ich nadmiernego wzrostu przezzmniejszenie masy zielonej. Przypasanie bydłembywa stosowane przez niektórych rolników jesieniąna wybujałych zasiewach żyta w obawie przedwyprzenicm. Dobre wyniki daje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PTAKI

  PTAKI (Aves) — zwierzęta kręgowe, stałocieplne,jajorodne; ciało pokryte piórami; szczękibezzębne wydłużone, okryte rogową powłoką,tworzące dziób; przednia para kończyn przekształconaw narządy lotu lub narządy pływne(pingwin).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt

Do góry