Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Usługi faksowe w sieci

  Usługi faksowe w sieci - grupa usług dostępnych wyłącznie w sieci komputerowej z zainstalowanym specjalizowanym serwerem faksów. Obejmuje rozszerzenia tradycyjnych funkcji faksowych o nowe usługi, takie jak:

  Fax broadcasting - najszybsza i najtańsza metoda rozsyłania dokumentów faksowych do grupy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPS true on-line

  UPS true on-line - sposób zasilania (o działaniu cią- głym z podwójną konwersją) urządzeń teleinformatycznych, zapewniający najwyższą ochronę przed szkodliwym oddziałaniem zakłóceń, chwilowych zaników i wyłączeń sieci energetycznej. Proces dostawy energii zawsze podlega podwójnej przemianie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access)

  UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access) - standard europejskiego systemu dostępu radiowego w segmencie naziemnym trzeciej generacji komórkowej UMTS, zaproponowany przez ETSI (1998 r.) i obecnie propagowany przez porozumienie 3GPP (Third Generation Partnership Project). Zakłada 2 sposoby dostępu i organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi ISDN

  Usługi ISDN - wydzielony rodzaj usług teleinformatycz- nych dostarczanych przez sieć cyfrową ISDN z integracją usług. Oferta usług w sieci ISDN ujmuje dwie grupy: usług przenoszenia i teleusługi. Usługi przenoszenia, czyli trans- portowe, dotyczą sposobu transmisji sygnałów cyfrowych między terminalami...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URL (Universal Resourse Locator)

  URL (Universal Resourse Locator) -  niepowtarzalny identyfikator adresowy każdego dokumentu krążącego w sieci WWW, będący w istocie adresem lokalizującym zasoby sieci Internet.

  Adres URL składa się z 3 części: identyfikatora typu usługi (np. http:, ftp://, telnet://), nazwy domeny nadanej w konkretnej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network)

  UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network) - naziemna sieć dostępu radiowego trzeciej generacji (3G) zawierająca dwa istotne składniki: węzły Node B będące odpowiednikiem stacji BTS (stacji bazowej sieci GSM) oraz kontrolery sieci radiowej RNC (Radio Network Controller), odpowiadające sterownikom...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi katalogowe (directory services)

  Usługi katalogowe (directory services) - charakterystyczna cecha sieciowych systemów operacyjnych (NOS), takich jak NDS (Novell), Vines (Bayan), Active Directory (Windows), LDAP, OSF, in., działających w rozproszonych zasobach sieciowych, udostępniających ich użytkownikom dostęp do poszukiwanych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter)

  USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) - uniwersalny, synchroniczny moduł nadajnika i odbiornika (zwykle jako układ scalony), przeznaczony głównie do transmisji synchronicznej przez telekomunikacyjne łącza szeregowe.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi multimedialne

  Usługi multimedialne - usługi teleinformatyczne kojarzone z przesyłaniem co najmniej dwóch rodzajów informacji przez jedno medium transmisyjne: informacji dźwiękowych (audio), danych (data), tekstów (pliki), grafiki i obrazów ruchomych (wideo, animacja). Do przekazów multimedialnych są zaliczane...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USB (Universal Serial Bus)

  USB (Universal Serial Bus) - standard interfejsu szeregowego urządzeń cyfrowych i powszechnego użytku oraz komputerów klasy PC dla transmisji izochronicznej (audio, wideo), wypierający tradycyjnie stosowany interfejs RS 232 C. Pierwotna szybkość przesyłania informacji wynosząca 12 Mb/s została w kolejnej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /817

  praca w formacie txt

Do góry