Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  VSELP (Vector Sum Excited Linear Prediction)

  VSELP (Vector Sum Excited Linear Prediction) - jedna z wersji wektorowego kodowania predykcyjnego typu LPC (LinearPredictive Coding) dla sygnałów mowy, umożliwiająca uzyskanie przepływności wyjściowej 5,6 kb/s, stosowanego w telefonii bezprzewodowej drugiej generacji (amerykański IS-54), także w kanałach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VPN (Virtual Private Network)

  VPN (Virtual Private Network) - sieć dwukierunkowych kanałów do transmisji głosu lub danych, oparta na publicznej sieci przewodowej PSTN/PSDN lub bezprzewodowej. Stanowi sieć wirtualną (czyli pozorną) między uprzednio zdefiniowanymi użytkownikami sieci - w celu ustalenia bezpiecznych kanałów informacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VRC (Vertical Redundancy Checking)

  VRC (Vertical Redundancy Checking) - poprzeczne (zwane także pionowym) sprawdzanie danych podczas rejestracji bądź transmisji, polegające na generowaniu dodatkowego bitu parzystości lub nieparzystości dla każdej kolumny bitów informacyjnych. Kontrolę poprzeczną VRC łączy się zwykle z kontrolą...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VPI (Virtual Path Identifier)

  VPI (Virtual Path Identifier) - identyfikator połączenia tworzonego przez ścieżkę wirtualną (połączenie jednokierunkowe) w sieciach transportowych ATM, czyli połączenia między dwoma dowolnymi węzłami sieci ATM bądź dwiema stacjami końcowymi.

  Znacznik VPI ścieżki wirtualnej (logicznej)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VLF (Very Low Frequency)

  VLF (Very Low Frequency) - zakres częstotliwości fal radiowych przyjmowany umownie od 3 do 30 kHz. Obejmuje także szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne, emitowane z monitorów ekranowych i telewizyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Voice Recorder

  Voice Recorder - system informatyczny do rejestracji rozmów stosowany w Cali Center. Nagrania stanowią bieżący i archiwalny dowód złożenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego czy realizacji  zamówionej usługi. Stanowią również materiał do późniejszej analizy pracy agentów centrów informacyjnych lub...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VLR (Visitor Location Register)

  VLR (Visitor Location Register) - rejestr stacji obcych, czyli baza danych zawierająca uaktualniane na bieżąco informacje o stacjach ruchomych, które znalazły się czasowo w obszarze centralowym (np. centrala macierzysta systemu komórkowego GSM) skojarzonym z danym rejestrem abonentów wizytujących.

  Dane o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VoIP (Voice over Internet Protocol)

  VoIP (Voice over Internet Protocol) - przekaz głosu w pakietach przez sieci z protokołem IP, inaczej telefonia internetowa. Połączenie głosowe z dowolnego numeru stacjonarnego telefonu końcowego (analogowego lub cyfrowego) wymaga  pośrednictwa bramek internetowych (gateway), łączących sieci publiczne PSTN...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VoATM (Voice over ATM)

  VoATM (Voice over ATM) - przekaz pakietów głosowych w czasie rzeczywistym przez komórki sieci ATM (53 bajty). Przekaz mowy przez tę sieć dokonuje się podobnie jak w sieciach pakietowych FR, przez umieszczanie skomprymowanych fragmentów głosu w kolejnych komórkach ATM, opatrzenie komórek wirtualnym adresem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VBR (Variable Bit Rate)

  VBR (Variable Bit Rate) - jedna z pięciu (ABR, CBR, GFR, UBR, VBR) klas usług ruchowych w sieciach ATM. Klasa VBR określa wymagania transmisyjne dla usług o zmiennej przepływności, definiowanych przez podanie kilku para- metrów. Kategoria ta występuje w dwóch wersjach:

  1 - z istotnym uzależnieniem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /833

  praca w formacie txt

Do góry