Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WDP (Wireless Datagram Protocol)

  WDP (Wireless Datagram Protocol) - protokół bezprzewodowy przesyłek data- gramowych stosowany na poziomie warstwy transportowej w aplikacjach WAP. Protokół współdziała z różnymi typami sieci (GSM, IS-136, CDMA, PHS, FLEX, in.), z możliwością włączania lub wyłączania procedur bezpieczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warstwa sesji (session layer)

  Warstwa sesji (session layer) - piąta warstwa modelu OSI zawierająca funkcje zarządzania siecią łącznie z weryfikacją haseł, monitorowaniem pracy sieci wraz z tworzeniem raportów. Odpowiada za organizowanie dialogu między aplikacjami użytkownika (simpleks, semidupleks, dupleks).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzeł sieci

  Węzeł sieci - urządzenie komunikacyjne o charakterze cyfrowym, uczestniczące w przekazie pakietowym, którym może być host, stacja robocza, komputer lub serwer sieciowy wraz z dołączonymi kanałami komunikacji. W schematach adresowania typu IP funkcję węzłów sprawują hosty, natomiast rutery i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warstwa sieciowa (network layer)

  Warstwa sieciowa (network layer) - trzecia warstwa modelu OSI, która ustala protokoły przesyłania pakietów, priorytety komunikatów i prowadzi kontrolę ruchu w sieci. Dostarcza środków do nawiązania, utrzymania i rozłączania połączeń sieciowych między systemami otwartymi łącznie z funkcją wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Whois

  Whois - internetowa baza danych prowadzona przez NIC {Network Information Center), zawierająca szczegółowe dane o sieciach, hostach, domenach, a nawet poszczególnych adresach internetowych (użytkownikach) stosowanych w sieci IP.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warstwa transportowa (transport layer)

  Warstwa transportowa (transport layer) - czwarta warstwa modelu OSI odpowiedzialna za integralność transmisji i formaty danych warstw niższych:

  przenoszonych przez warstwę fizyczną,

  zarządzanych przez warstwę łącza danych oraz

  trasowanych w warstwie sieciowej.

  Może zawierać...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wideokonferencja

  Wideokonferencja - usługa multimedialna realizowana za pomocą ulepszonych komputerów klasy PC, zapewniająca organizowanie spotkań lub konferencji użytkownikom znajdującym się w odległych od siebie miejscach.

  Stanowisko uczestnika wideokonferencji musi być wyposażone w: komputer z łączem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warstwa fizyczna (physical layer)

  Warstwa fizyczna (physical layer) - najniższa (pierwsza) warstwa modelu odniesienia OSI ustalająca poziomy napięć, przebiegi czasowe transmisji danych, wymianę sygnałów (elektrycznych, bezprzewodowych, optycznych), ustalanie interfejsów sprzętowych w okablowaniu sieciowym oraz zasady potwierdzania odbioru...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAIS (Wide Area Information Serrice)

  WAIS (Wide Area Information Serrice) - jedna z pierwszych, nadal popularna usługa internetowa polegająca na wyszukiwaniu i udostępnianiu informacji zgromadzonych w sieci Internet, ze sprzężeniem zwrotnym, co umożliwia optymalizację kolejnych poszukiwań. W sieci Internet znajdują się dedykowane serwery...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAN (Wide Area Network)

  WAN (Wide Area Network) - rozległy system komunikacyjny, łączący odległe miejskie sieci komputerowe MAN. Łączność między tymi ośrodkami jest realizowana za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej PSTN, publicznej sieci pakietowej PSDN lub wydzielonych sieci pakietowych.

  W połączeniach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /902

  praca w formacie txt

Do góry