Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WLAN (Wireless LAN)

  WLAN (Wireless LAN) - bezprzewodowe sieci LAN, w których stosuje się łącza radiowe lub podczerwieni. Użytkownicy systemów WLAN mogą pracować wewnątrz obszaru objętego zasięgiem urządzeń nadawczo-odbiorczych, co eliminuje konieczność instalacji kabli, zwłaszcza w przypadku tymczasowej instalacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WLL (Wireless Local Loop)

  WLL (Wireless Local Loop) - system radiowego dostępu abonenckiego (SRDA) zapewniający bezprzewodowy dostęp ze stacjonarnych lub ruchomych terminali końcowych do miejscowego systemu komunikacyjnego za pomocą fal radiowych, oznaczany również jako RLL. Ze względu n sady działania systemów radiowych, stosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielozadaniowość

  Wielozadaniowość - sposób przetwarzania polegający na jednoczesnej realizacji wielu aplikacji (multiła- sking), za pomocą jednego procesora centralnego o dużej mocy. Pomimo że komputer z pojedynczym procesorem może wykonywać w danym momencie wyłącznie jeden kod rozkazowy aplikacji, wielozadaniowy system...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIM (Wireless Identity Module)

  WIM (Wireless Identity Module) - zaproponowane przez WAP Forum inteligentne karty identyfikacyjne do realizacji usług przez sieci bezprzewodowe, zastępujące dotychczasowe prostsze karty SIM.

  Specyfikacja karty WIM (według ISO 7816) definiuje dodatkowo lokalizacje, gdzie są zarejestrowane pary prywatnych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Windows

  Windows - nazwa rodziny systemów operacyjnych (Microsoft) charakteryzujących się graficznym (okienkowym) interfejsem do współpracy z użytkownikiem komputera. Rodzina ta obejmuje szereg rozwiązań systemów operacyjnych przeznaczonych dla komputerów osobistych (Windows 3.x, Windows 9.x, Windows ME) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widmo głosowe

  Widmo głosowe - widmo sygnału mowy obejmujące częstotliwości od 100 Hz do ponad 8 kHz, w którym znajduje się prawie cała energia głosu, przy czym największa gęstość widmowa (energia) przypada w okolicy 500 Hz i sukcesywnie maleje ze wzrostem częstotliwości. Dynamika dźwięków artykułowanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Winmodem

  Winmodem - popularne określenie najtańszego modemu w formie karty PCI o uproszczonej konstrukcji, montowanego bezpośrednio na wewnętrznym złączu interfejsowym komputera klasy PC. Większość funkcji winmodemu jest realizowana programowo (kompresja, detekcja, korekcja błędów), angażując do tych zadań...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widmo sygnału danych

  Widmo sygnału danych - amplitudowa i fazowa charakterystyka częstotliwościowa sygnału danych. Zakres i rozkład widma częstotliwości zależy od kształtu rozpatrywanego sygnału i rozciąga się w szerokich granicach; od jednej częstotliwości (prążka) dla ciągłej fali monochromatycznej (światło...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WINS (Windows Internet Natning Service)

  WINS (Windows Internet Natning Service) - protokół opracowany przez Microsoft do nadawania nazw internetowych w systemie Windows. Korzysta z bazy danych nazw klientów i kojarzy te nazwy z adresami IP. Protokół WINS może współpracować z oprogramowaniem sprzętowym NetBIOS (TCP/IP) oraz sieciowym systemem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielodrogowość sygnału

  Wielodrogowość sygnału - wysoce niepożądana cecha charakterystyczna dla systemów bezprzewodowych, ujawniająca się zanikiem sygnału w zasięgu teoretycznie dobrego odbioru, na skutek destruktywnej interferencji fali bezpośredniej i odbitych fal terenowych. Powstaje w wyniku odbierania sygnałów odbitych od...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt

Do góry