Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WORM (Write Once, Read Many)

  WORM (Write Once, Read Many) - technologia jednokrotnego zapisu informacji w archiwizującym urządzeniu optycznym (jeden zapis - wiele odczytów), które mogą być później jedynie wielokrotnie odtwarzane - bez możliwości powtórnego zapisu.

  Technologia jednorazowego zapisu WORM z odczytem wielokrotnym była...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WTP (Wireless Transaction Protocol)

  WTP (Wireless Transaction Protocol) - transakcje zorientowany protokół komunikacji bezprzewodowej platformy WAP, lokowany w warstwie aplikacyjnej modelu ISO/OSI przeznaczony do obsługi komunikatów datagramowych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPABX (Wireless PABX)

  WPABX (Wireless PABX) - tradycyjne zakładowe centralki abonenckie do komutowania połączeń głosowych na ograniczonym obszarze (zakład, przedsiębiorstwo), uzupełnione o lokalny radiowy dostęp abonencki RDA (inaczej WLL).

  W skład systemu wchodzą centralki abonenckie PABX, co najmniej jedna radiowa...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WWW (World Wide Web)

  WWW (World Wide Web) - podstawowa usługa hipertekstowa typu klient/serwer działająca przez sieć Internet i udostępniająca dynamicznie informacje tekstowe, graficzne, dźwięk i animację.

  Multimedialne dokumenty WWW w postaci plików (strony, witryny WWW) mają strukturę hipertekstową, tzn. zawierają nie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSP (Wireless Service Provider)

  WSP (Wireless Service Provider) - dostawca usług bezprzewodowych, oferujący je odpłatnie - niezależnie od typu stosowanej technologii przekazu (obecnie LMDS i MMDS). Podstawowym zadaniem dostawcy (WSP) jest gromadzenie multimedialnych danych, przekazywanych następnie do poszczególnych abonentów sieci...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wokoder

  Wokoder - techniczno-programowe urządzenie do przekształcania analogowych sygnałów głosowych do postaci dyskretnej, z zastosowaniem analizy mowy. Działanie woko- dera polega na złożonej analizie głosu na wejściu układu, transmisji do odbiornika jedynie wyników tej analizy (a nie kwantyzowanych próbek...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłącznik nadmiarowy

  Wyłącznik nadmiarowy - rodzaj samoczynnego wyłącznika prądu elektrycznego, wyzwalanego w wyniku działania dowolnego detektora reagującego na zmianę wielkości fizycznych, takich jak: prąd, napięcie, temperatura, ciśnienie. Mechanizm zamka sprawia, że wyłącznik nadmiarowy pozostaje w stanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WML (Wireless Markup Language)

  WML (Wireless Markup Language) - uproszczona wersja języka hipertekstowego HTML, opracowana na potrzeby protokołu WAP, obsługująca bezprzewodowe terminale przenośne o niewielkich rozmiarach ekranu użytkownika.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirtualna pamięć

  Wirtualna pamięć - technika zarządzania pamięcią wewnętrzną systemu komputerowego, która segmentuje na strony część obszaru pamięci dyskowej i traktuje je jako rozszerzenie własnej pamięci operacyjnej.

  System operacyjny decyduje, jakie wirtualne strony pamięci winny znajdować się aktualnie w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirus komputerowy

  Wirus komputerowy - niepożądany program komputerowy, którego destrukcyjne działanie polega na zmianie fragmentu kodu w programie (aplikacyjnym lub systemowym) przez wstawienie własnych kopii do tych programów.

  Wynik oddziaływania wirusa na poprawną pracę programu użytkownika zależy od inwencji i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /1 030

  praca w formacie txt

Do góry