Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wzmacniacz Brillouina

  Wzmacniacz Brillouina - jeden zdwóch lepiej znanych wzmacniaczy światłowodowych (drugim jest wzmacniacz Ramana) ze sprzężeniem zwrotnym, w którym wzmacnianie sygnału oparte jest na wymuszonym rozpraszaniu Brillouina, a nie na emisji wymuszonej jak we wzmacniaczach EDFA. Podobnie jak we wzmacniaczach Ramana...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzmacniacz EDFA (Erbium-Doped Fibre Amplifier)

  Wzmacniacz EDFA (Erbium-Doped Fibre Amplifier) - powszechnie stosowany wzmacniacz optyczny z wymuszoną emisją (bez sprzężenia zwrotnego), oparty na światłowodzie z domieszką erbu i wzmacniający bezpośrednio sygnał optyczny (ok. 30 dB) - bez potrzeby jego kon-wersji na postać elektryczną.

  Szerokie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzmacniacz Ramana

  Wzmacniacz Ramana - wzmacniacz optyczny, którego działanie jest oparte na wymuszonym rozpraszaniu Ramana w pętli światłowodu kwarcowego domieszkowanego germanem. Niewielkie wzmocnienie (ok. 15 dB), uzyskiwane na bardzo długim odcinku włókna światłowodowego (1 km) za pomocą laserowej pompy optycznej o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSP (Wireless Session Protocol)

  WSP (Wireless Session Protocol) - protokół warstwy sesji stosowany w aplikacjach bezprzewodowych standardu WAP. Przeznaczony dla usług zorientowanych połączeniowo, współdziała z protokołem WTP, natomiast dla usług bezpołączeniowych za pośrednictwem protokołu datagra- mowego WDP.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolumen

  Wolumen - fizyczna jednostka pamięci (dyskietka, dysk twardy, kaseta taśmowa, płyta CD) systemu komputerowego, przechowująca określoną liczbę fragmentów lub kompletnych plików danych, także programów. W sieci teleinformatycznej stanowi najwyższy poziom katalogu serwera plików i struktury...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik kompresji

  Współczynnik kompresji - procentowy udział zaoszczędzonego miejsca po spakowaniu pliku (zysk miejsca) w rozmiarze tego samego pliku przed jego kompresją.

  Współczynnik ten jest liczony zarówno dla poszczególnych plików, jak też dla całego archiwum danych. Jeśli plik przed kompresją miał rozmiar 5 MB, a...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Workflow

  Workflow - przepływ zadań, czyli metoda określania procedur obiegu i przetwarzania dokumentów elektronicznych. Oprogramowanie workflow usprawnia pracę grup roboczych (workgroups), automatyzując procedury opracowywania i obiegu dokumentów.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WTA (Wireless Telephony Application)

  WTA (Wireless Telephony Application) - aplikacje umieszczone na serwerze o tej samej nazwie i odpowiadające bezpośrednio na zapytania z przeglądarki WAP klienta, wyposażonego w telefon komórkowy.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Workgroups

  Workgroups - zespoły użytkowników dołączonych do wspólnej sieci komputerowej, współużytkujące w z góry określony sposób różne zasoby systemu: dokumenty, pocztę elektroniczną i aplikacje. Grupa robocza może mieć pewne szczególne uprawnienia, w zależności od kategorii zadań, jakie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WTLS (Wireless Transport Layer Security)

  WTLS (Wireless Transport Layer Security) - protokół zabezpieczenia warstwy transportowej protokołu WAP, stanowiący o bezpieczeństwie transmitowanych danych. Protokół szyfrowania wywodzący się z TLS/SSL zapewnia integralność danych przesyłanych za pomocą aplikacji WAP, także ich poufność i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /635

  praca w formacie txt

Do góry