Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wzmacniak

  Wzmacniak - w telekomunikacji urządzenie niezbędne do wzmacniania sygnałów analogowych (niestety łącznie z szumami występującymi w kablu), Obecnie są zastępowane znacznie bardziej odpowiednimi do transmisji regeneratorami (repeaters) dla przekazów cyfrowych, rekompensującymi tłumienie sygnału wzdłuż...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  X.75

  X.75 - standard określający sposoby realizacji połączeń międzysieciowych działających z protokołami X.25 o różnych przepływnościach, istotny w tworzeniu połączeń międzynarodowych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  X.Standard

  X.Standard - zestaw norm komunikacyjnych opracowany przez CCITT (obecnie ITU-T), w celu standaryzacji protokołów i sprzętu używanego w publicznych, prywatnych i lowokalnych sieciach komputerowych. Definiuje interfejsy i szybkość transmisji między sieciami, także operacje i usługi realizowane przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  X-3

  X-3 - standard określający funkcjonowanie urządzeń konwersji pakietowej PAD i definiujący podstawowe parametry (22) do identyfikacji i obsługi terminali dołączanych do PAD - wg wcześniej ustalanych kryteriów.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  X.21

  X.21 - standard opisujący interfejs między urządzeniem komunikacyjnym DCE a zakończeniem terminalowym DTE i ujmujący synchroniczną transmisję przez publiczne komutowane sieci telefoniczne. X.21 definiuje interfejs transmisji pakietowych klasy X.25 dla łączy z transmisją danych, natomiast jego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  X.25

  X.25 - standard definiujący połączenia terminali i komputerów w sieciach pakietowych. X.25 tradycyjnie stosowany w sieciach z komutacją pakietów o szybkości do 64 kb/s, został rozszerzony przez CCITT (1992 r.) do przepływności 2 Mb/s.

  Transmisje w standardzie X.25 cechują się niską wydajnością sieci...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  X.28

  X.28 - jeden z protokołów komunikacyjnych w sieciach teleinformatycznych z pakietowym sposobem przekazu, przeznaczony do obsługi procedury sterowania przepływem danych między pakietyzerem PAD i asynchronicznym DTE. Procedury obsługi tego styku obejmują: sposób dostępu, wymianę danych, sygnalizację...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłącznik różnicowoprądowy

  Wyłącznik różnicowoprądowy - podstawowy element bezpiecznego użytkowania urządzeń teleinformatycznych zasilanych prądem elektrycznym.

  Automatyczne zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego ogranicza lub nie dopuszcza do porażenia człowieka prądem elektrycznym przepływającym przez jego ciało -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSIWYG (What You See ls What You Get)

  WYSIWYG (What You See ls What You Get) - programowo-techniczne narzędzie (procesory tekstowe) wspomagające edycję tekstu i umożliwiające pełne odwzorowanie na papierze obrazu prezentowanego na monitorze komputera (co widzisz - to otrzymasz na wydruku).

  Zaawansowane procesory tekstowe prowadzą wielorakie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka - program lub zespół programów instalowany w serwerach internetowych i umożliwiający odszukanie informacji w rozległych zasobach sieciowych na konkretnie zadany temat.

  Zasada działania popularnych wyszukiwarek (AltaVista, Excite, HotBot, InfoSeek, Google, Lycos, NetSprint, Inktomi, in.) polega...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 127

  praca w formacie txt

Do góry