Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zapis dyskowy

  Zapis dyskowy - wiele metod rejestracji sygnałów cyfrowych na wirujących talerzach dyskowych (płytach i magnetycznych) pokrytych warstwą nośnika magnetyczne stosowanych w stacjach pamięci dyskowych. Pierwsze pamięci wyprodukowane przez IBM (1956 r.) dla systemów komputerowych umożliwiały zapis (5 MB danych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilanie rezerwowe

  Zasilanie rezerwowe - odrębny tor zasilania elek- trycznego, przyłączony do in. punktu sieci energetycznej (transformatora) niż podstawowa linia zasilająca 220/230 V. Linie te zbiegają się w urządzeniu zabezpieczającym SZR (samoczynne załączenie rezerwy). Ideą takiego rozwiązania jest zmniejszenie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis dwójkowy

  Zapis dwójkowy - najbardziej naturalny sposób prezentacji i zapisu dyskretnych wartości fizycznych, odpowiadający binarnemu (dwójkowemu) systemowi liczenia, w którym podstawą jest liczba 2. W zapisie tym występują tylko dwa rodzaje stanów: stan 0 (nie, brak sygnału) oraz stan 1 (tak, sygnał aktywny) -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabezpieczenie transakcji

  Zabezpieczenie transakcji - obowiązkowa procedura zapewniająca prowadzenie bezpiecznych operacji bezgotówkowych w zdalnych systemach transakcyjnych za pomocą kart płatniczych (kredytowych, debetowych, in.). Wymaga identyfikacji klienta (hasło, PESEL, numer karty) oraz identyfikacji karty.

  Do najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłócenia w kablu

  Zakłócenia w kablu - niepożądane oddziaływanie pól elektromagnetycznych na transmisję w torach miedzianych. Oprócz szkodliwej indukcji prądu, powodowanej przez zewnętrzne pola elektromagnetyczne, zasadniczy wpływ na przebieg transmisji w miedzi wywołują zakłócenia wewnętrzne - wywołane przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłócenia zasilania

  Zakłócenia zasilania - szkodliwe zakłócenia występujące w przemiennoprądowej sieci energetycznej 220/380 V (od 2003 r. w Polsce 230/400 V), zasilającej urządzenia komputerowe i komunikacyjne. Generalnie definiuje się 9 typów zakłóceń w sieci energetycznej o różnym stopniu oddziaływania na pracę...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Załamanie i odbicie światła

  Załamanie i odbicie światła - zjawiska z dziedziny optyki geometrycznej, uzasadnione jedynie dla przezroczystego (bądź półprzezroczystego) środowiska i falowodów optycznych o znacznych rozmiarach poprzecznych w porównaniu z długością fali świetlnej (fala płaska), czyli odnoszące się do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapora ogniowa (firewall)

  Zapora ogniowa (firewall) - zestaw urządzeń i programów operujący na styku dwóch sieci w celu zapobieżenia przenikaniu niepożądanych (z punktu widzenia chronionej sieci) informacji i zjawisk głównie pochodzących ze świata zewnętrznego, takich jak: podsłuch, infekcje wirusowe czy włamania.

  Zapory...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  x2

  x2 - jeden z dwóch modemowych protokołów komunikacyjnych do transmisji przez łącza analogowe z szybkością do 56 kb/s (opracowany przez US Robotics/3Com), który nie uzyskał oficjalnej akceptacji i miana standardu organizacji normalizacyjnej ITU-T. Obydwa protokoły (x2 oraz K56flex) zostały zastąpione...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XAML (Transaction Authority Markup Language)

  XAML (Transaction Authority Markup Language) - propozycja nowego standardu interakcyjnego przetwarzania transakcji w Internecie, opartego na języku XML, z przeznaczeniem do obsługi sektora biznesowego. Dotyczy opisu transakcji zdefiniowanych w powszechnie używanym standardzie XA (Transaction Authority) w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt

Do góry