Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zasilacz inteligentny (smart)

  Zasilacz inteligentny (smart) - rodzaj zasilacza bezprzerwowego klasy UPS, wyposażonego w dodatkowe możliwości: rejestracji parametrów sieci elektrycznej, zdalnego załączania i wyłączania napięć w odpowiedniej kolejności, zdalnego diagnozowania stanu zasilania za pomocą odpowiedniego złącza...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis kodowy

  Zapis kodowy - sposób rejestracji dyskretnych wielkości cyfrowych (głównie dwójkowych), stanowiący zbiór jednoznacznie określonych reguł zapisu, umożliwiający prezentację i identyfikację danych cyfrowych.

  W systemach komputerowych stosuje się przede wszystkim zapis danych cyfro- wych w 7-bitowym kodzie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilacze UPS w normach

  Zasilacze UPS w normach - standardy obowiązujące w UE i odnoszące się do zasilaczy UPS, opierające się na normie EN 50091. Zawierają pakiet dokumentów podzielonych na 3 grupy tematyczne:

  EN 50091-1 - standard określający podstawowe wymogi bezpieczeństwa, jakie spełniać musi zasilacz UPS;

  EN...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis optyczny

  Zapis optyczny - szereg standardów zapisu i odczytu informacji zarejestrowanej na płytach optycznych i magne-tooptycznych za pomocą promienia laserowego. Pierwsze pamięci dyskowe oparte na odczycie optycznym za pomocą promienia laserowego zostały wprowadzone (1982 r.) przez Philips Consumer Electronics w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilanie bezawaryjne

  Zasilanie bezawaryjne - sposób alternatywnego zasilania w energię elektryczną urządzeń teleinformatyki instalowanych w budynkach inteligentnych i obiektach o szczególnym przeznaczeniu (szpitale, centra łączności, banki), w których zanik napięcia w podstawowej sieci energetycznej może spowodować...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis ósemkowy

  Zapis ósemkowy - tradycyjny i wychodzący już z użycia ósemkowy zapis ciągów binarnych (w którym podstawą liczenia i zapisu jest liczba 8), używający jedynie 8 symboli ponumerowanych od 0 do 7. Do reprezentacji słów 24-bito- wych, używanych we wczesnej epoce systemów komputerowych, potrzebne było 8...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilanie centralne

  Zasilanie centralne - sposób zasilania grupy odbiorów za pośrednictwem dedykowanej instalacji napięcia gwarantowanego, składającej się z jednego zasilacza UPS bądź systemu równoległego kilku UPS.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis szesnastkowy

  Zapis szesnastkowy - forma zapisu wartości liczbowych nazywana inaczej zapisem heksadecymalnym (o podstawie liczenia 16), w którym wartości liczbowe zmieniają się od 0 do 15.

  W zakresie zmian 0-9 wartościom liczbowym przypisano symbole dziesiętne (0-9), natomiast wartościom 10-15 przypisano kolejne...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilanie gwarantowane

  Zasilanie gwarantowane - kompletny system zasilania urządzeń teleinformatycznych z wykorzystaniem urządzeń mających zdolność magazynowania energii,  gwarantujących ciągłość dostawy energii elektrycznej o  odpowiedniej jakości. Najpopularniejszymi urządzeniami zapewniającymi gwarantowane zasilanie są...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis taśmowy

  Zapis taśmowy - wiele standardów rejestracji sygnałów cyfrowych na wymiennych kasetach z taśmą pokrytą warstwą nośnika magnetycznego, używanych najczęściej w stacjach pamięci masowych, czyli streamerach do archiwizacji danych. Pierwsze pamięci (1972 r.) z sekwencyjnym zapisem danych na taśmach o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 554

  praca w formacie txt

Do góry