Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Lingwistyczne podstawy logopedii - Czy przekroczenie normy językowej jest błędem?

  Spróbujemy teraz nieco skomplikować nasz model rzeczywistości językowej, wprowadzając do niego pojęcie normy. Termin norma językowa bywa używany w kilku różnych znaczeniach, co nie zawsze zauważamy.

  Po pierwsze, norma jest ściśle związana z systemem. Stanowi niższy stopień systemowej abstrakcji -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /6 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest komunikacja?

  Życie człowieka realizuje się we współdziałaniu i w kontaktach z innymi ludźmi. Dzieje się tak zarówno w życiu codziennym, jak i w działalności zawodowej, politycznej, religijnej itp. W tym społecznym zachowaniu olbrzymią rolę odgrywa działalność komunikacyjnojęzykowa. Są czynności, w których...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /2 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakim celu ludzie porozumiewają się?

  Amerykański psycholog P. Watzlawick uważa, że „jakaś piąta część całej komunikacji ludzkiej służy dla wymiany informacji, podczas gdy reszta dotyczy nie kończącego się procesu definiowania, potwierdzania, negowania i redefinicji istoty naszych relacji z innymi” (za: Nęcki 1996, 28). Zwraca w ten...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /6 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwielokrotnienie przestrzenne SDM (Space Division Multiplexing)

  Zwielokrotnienie przestrzenne SDM (Space Division Multiplexing) - umożliwia przestrzenne powielanie toru transmisyjnego, łącznie z urządzeniami wejścia i wyjścia, często stosowane w transmisji przez łącza satelitarne. SDM wymaga kształtowania charakterystyk antenowych w celu ograniczenia wpływu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złącza interfejsów komunikacyjnych

  Złącza interfejsów komunikacyjnych - w teleinformatyce fizyczne konstrukcje złączek (gniazdo i wtyk) do realizacji sieciowych połączeń telekomunikacyjnych bądź łączenia interfejsów komputerowych za pomocą złączek z metalizowanymi stykami.

  Dla każdej z nich istnieją normy określające nie tylko...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła optyczne transmisji

  Źródła optyczne transmisji - optoelektroniczne i półprzewodnikowe elementy umożliwiające generowanie i modulację promieni świetlnych używanych do transmisji informacji przez włókna optyczne. W łączności światłowodowej stosuje się dwa rodzaje półprzewodnikowych źródeł światła:

  - diody...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złącza światłowodowe

  Złącza światłowodowe - złączki interfejsowe do realizacji wielokrotnych połączeń pojedynczych lub podwójnych włókien światłowodowych, o tłumienności w zakresie 0,5-3 dB.

  Są znane dwie technologie złączy światłowodowych: złącza o konstrukcji dwustożkowej i złącza tulejowe - znajdujące...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła światła spójnego

  Źródła światła spójnego - wielosekcyjne, rozbudowane lasery optyczne, generujące pojedynczy mod światła we włóknie światłowodowym, o szerokości widmowej zaledwie kilku MHz(7-20 MHz). Do tego celu nadają się jedynie lasery półprzewodnikowe typu DFB lub DBR, emitujące falę płaską o bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmodem

  Zmodem - odmiana protokołu transmisji asynchronicznej Xmodem, w którym przez wprowadzenie korekcji błędów nie stosuje się potwierdzeń poprawności przesłań dla każdego transmitowanego bloku danych. W przypadku odbioru bloków błędnych wykonuje się klasyczną retransmisję bloku danych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwielokrotnienie kodowe CDM (Code Division Multiplexing)

  Zwielokrotnienie kodowe CDM (Code Division Multiplexing) - zwielokrotnienie polegające na niezależnym kodowaniu (i dekodowaniu) każdego z kanałów użytkownika kodem rozpraszającym widmo częstotliwości, emitowanym w tym samym paśmie transmisyjnym.

  Wszystkie tak zakodowane sygnały użytkowe, pomimo iż są...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt

Do góry