Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jak opisać głoski?

  Opis głosek zmierza do ujawnienia ich cech dystynktywnych oraz poklasyfi-kowania ich, a także do ustalenia, jak zachowują się one w wypowiedzi (kontekstowe uzależnienia, dystrybucja i częstość występowania). Charakterystyka głosek może być przeprowadzona z różnych punktów widzenia:

  •...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /3 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy istnieją reguły komunikowania się ludzi?

  Odpowiedź na tak postawione pytanie może brzmieć: Tak, ale... Zdrowy rozsądek podpowiada, że społeczny charakter ludzkiej komunikacji narzuca istnienie pewnych wspólnych zasad. Bez nich nie byłoby możliwe interpersonalne porozumiewanie się. Skoro jednak rzeczywistość komunikacyjna jest tak złożona...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /3 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak się zachowują głoski w wypowiedzi?

  Ze względu na sposób wymowy wyróżnia się szereg jej typów:

  •    ogólnopolską, regionalną i gwarową;

  •    staranną (bardzo staranną i staranną), zwaną też wysoką, potoczną (określaną też jako średnią, szkolną naturalną) i niestaranną (niską, swobodną);

  •    szybką {allegro) i wolną...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /3 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co z komunikacyjnymi trudnościami?

  Generalne zasady komunikacyjnego współdziałania ludzi są rozmaicie konkretyzowane w różnych sytuacjach. Są też naruszane, co nie musi prowadzić od razu do przerwania czy uniemożliwienia komunikacji. Takie odejścia od zasad mają swoją wymowę. Jeśli nadawca narusza zasady dotyczące jakości...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trudności wynikające z treści komunikatów

  •    różnice w obrazie świata i kłopoty z uzgodnieniem przekonań oraz ocen,

  •    niezgodność działań pozajęzykowych, mających bezpośredni związek z zachowaniem komunikacyjnym (rozbieżność intencji, motywacji i celów działania oraz samych działań) - wpływ kontekstu zadaniowego,

  •    negatywny...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trudności wynikające z organizacji i przebiegu komunikacji

  •    zakłócenia komunikacji ze strony „osób trzecich”, środowiska fizycznego (miejsce, czas, tło akustyczne),

  •    niewłaściwe zachowania komunikacyjne partnerów (ich styl komunikacyjny i wrażliwość na sygnały współpartnera, wkład komunikacyjny, siła przebicia, niespójność między przekazem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak są zbudowane znaki językowe?

  „Język to system znaków (prymamie dźwiękowych, wtórnie pisanych i in.)”. Znak w sensie najszerszym to obiekt wskazujący niejako „poza siebie”, niosący informację o czymś innym niż on sam. Semiotyka (semiologia)

  - nauka o znakach - wyróżnia wśród nich trzy podstawowe klasy:

  •    indeksy (oznaki)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /3 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lingwistyczne podstawy logopedii - Skąd się bierze nasza wiedza o języku?

  Od urodzenia tkwimy w rzeczywistości językowej - poznajemy ją i aktywniew niej uczestniczymy, słuchając i mówiąc, później także pisząc i czytając. Niezawsze zdajemy sobie z tego sprawę, iż poznajemy ową rzeczywistość. Naszawiedza, której nabywamy przez całe życie, ma charakter potoczny i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /2 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lingwistyczne podstawy logopedii - Jak poznajemy rzeczywistość językową?

  Człowiek stara się „oswoić” otaczający świat - poznać różne jego wymiary:transcendentny (boski), przyrodniczy, społeczny (ludzki) oraz samego siebie.Czyni to dla zaspokojenia swoich różnorodnych potrzeb, np. głodu, chęci dominowanianad innymi, przeżycia piękna czy zaspokojenia ciekawości. W...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lingwistyczne podstawy logopedii - Co daje modelowanie rzeczywistości językowej?

  Jedną z metod poznania naukowego jest modelowanie rzeczywistości, tj. tworzeniejej uproszczonego obrazu-modelu, który wydobywa ważne składowe obiektui ich relacje oraz imituje działania właściwe samej rzeczywistości. To uproszczeniejest zamierzone, aby głębiej wniknąć w poznawany obiekt oraz...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /2 826

  praca w formacie txt

Do góry