Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ROGAL

  ROGAL — urządzenie do suszenia roślin nasiano, używane w okolicach górskich; składa sięz drążka wbitego zaostrzonym końcem w ziemięzaopatrzonego w poprzeczki. Rogal naturalny,zrobiony z okorowanego małego świerka, nazywasię ostwią, ostwicą lub ostrewką.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RIMPAU’A KULTURY

  RIMPAU’A KULTURY — sposób uprawy torfówi gleb bagiennych, wywodzący swą nazwęod nazwiska rolnika niemieckiego, który gowprowadził; stosowany przeważnie w drugiej połowieXIX wieku; polega na piaskowaniu glebtorfowych i bagiennych (—►piaskowanie) w połączeniuz odprowadzaniem wody rowami otwartymiw rozstawie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RONIENIE KWIATOSTANÓW HIACYNTÓW

  RONIENIE KWIATOSTANÓW HIACYNTÓW— choroba fizjologiczna hiacyntów. O faja w y: młody, ścisły kwiatostan wraz z parocentymetrowąłodygą wypada z rozluźniającej siępochewki liści. P r z y c z y n a c h o r o b y : nieodpowiedniukład temperatur, zwłaszcza zbytniska temperatura w przechowalni oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENTGEN

  RENTGEN — jednostka dawki promieniowaniaoznaczająca ilość promieniowania Vwytwarzającego w 1 cm1 powietrza przy u0 i v6Qmm ciśnienia jony o ładunku ujemnym lub dodatnimw ilości odpowiadającej (równej) 1 jednostceelektrostatycznej ładunku. Nazwa tej jednostkipochodzi od nazwiska Roentgena, odkrywcypromieni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REJESTR ODMIAN ORYGINALNYCH

  REJESTR ODMIAN ORYGINALNYCH —spis odmian roślin uprawnych wytworzonychprzez hodowle krajowe, wykazujących się stwierdzonąoryginalnością oraz odrębnością cechużytkowych i rozpoznawczych. Wpisanie odmianydo Rejestru nie zapewnia jej jeszcze trwałegopozostawania w produkcji, gdyż corocznieprowadzona jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REŃSKO-BELGIJSKA RASA KONI

  REŃSKO-BELGIJSKA RASA KONI — rasapowstała w Nadrenii (Niemcy zachodnie) przezkrzyżowanie w ciągu dłuższego czasu klaczymiejscowych z ciężkimi ogierami belgijskimi.W Polsce konie reńsko-belgijskie wywarły dużywpływ na kształtowanie się typu konia w woj.gdańskim, a szczególnie konia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REJONIZACJA PRZEMYSŁU ROLNOSPOŻYWCZEGO

  REJONIZACJA PRZEMYSŁU ROLNOSPOŻYWCZEGO — rozmieszczenie przemy"słu rolno-spożywczego w poszczególnych rejonachkraju; stanowi część składową ogólnej teoriirozmieszczenia sił wytwórczych. Wyodrębnia sietrzy grupy branż przemysłu rolno-spożywczegoDo pierwszej — należą branże przemysłu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /2 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPELENTY

  REPELENTY — czynniki działające odstraszającona szkodniki; mogą to być czynniki fizyczlnc, np. dźwięki, światło, barwy itp., |ub określonesubstancje chemiczne, przy czym repelenty chemicznepowinny być obojętne dla ludzi i zwierzątZaletą stosowania repelentów jest tylko okresowenaruszenie równowagi w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REJONIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

  REJONIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ— rozmieszczenie produkcji zwierzęcejw różnych rejonach kraju. Rejonizacja produkcjizwierzęcej zależy przede wszystkim od czynnikówekonomicznych (zapotrzebowanie produktów pochodzeniarolniczego, ceny artykułów rolnych,położenie w stosunku do ośrodków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESZTKI POżniwne

  RESZTKI POżniwne — nadziemne i podziemne(w warstwie ornej i głębiej) pozostałościpo sprzęcie uprawianej rośliny lub po spasieniu.Po okopowych, lnie i konopiach pozostaje najmniejresztek pożniwnych, najwięcej po wieloletnichroślinach motylkowych (lucerna, koniczyny,nostrzyk biały) oraz ich mieszankach z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /834

  praca w formacie txt

Do góry