Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  RYJOSZ BURAKOWIEC

  RYJOSZ BURAKOWIEC (Tanymecus palliatus)— chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych (Curculionidae);długości 8—11,5 mm, owalnie wydłużony,z przewężeniem przed piecza i pokryw nakońcu ciała, o głowic wydłużonej w ryjek, czarny,pokryty szarymi łuscczkami, bardzo ruchliwy,wygryza półkolisto od brzegu lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SACHAROZA

  SACHAROZA, cu k ie r trz c in ow y , cukroza— związek chemiczny złożony z węgla, wodorui tlenu o ogólnym wzorze CuH^aOn; jestto dwucukier (disacharyd); powstaje z dwóchcząsteczek cukrów prostych, glikozy i fruktozyz wyłączeniem jednej cząsteczki wody; dobrzerozpuszcza się w wodzie (w 1 części wody o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK PRODUKTÓW ROLNYCH

  RYNEK PRODUKTÓW ROLNYCH — zcspółwszystkich kupujących i sprzedających surowcerolnicze lub ich przetwory, których decyzjenawzajem od siebie uzależnione kształtują-►podaż i -* popyt oraz wpływają na poziomcen. Są dwa niezbędne warunki istnienia rynku:]) wymiana towarowo-pieniężna i 2)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUMIANEK

  RUMIANEK (Matricaria sp.) — roślina z rodzinyzłożonych (Compositae). Zarówno r u mianekp o s p o l i t y—inaczej rumianek1 ek a rski, rumi anek apteczny, kamelka(Matricaria chamomilla), jak i r u m i a nek b e z p r omi e n i ow y (M. dlscoidea) sąjednorocznymi chwastami pól uprawnych i ogrodów.Zwalcza się je...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓJ

  RÓJ — nowa -♦rodzina pszczela, która odłączasię od macierzystej, opuszczając gniazdo wrazz matką, a niekiedy i z kilkoma młodymi matkami.Pszczoły rojowe zabierają do wola pewienzapas pokarmu, wskutek czego stają się cięższe;w 1 kg roju znajduje się około 8 tysięcy pszczół.Silny, tzn. bardzo liczny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZTOCZA

  ROZTOCZA, s a p ro flty — organizmy (przeważniedrobnoustroje) rozkładające martwą materięorganiczną, np. szczątki roślinne i zwierzęce,należą do nich m. in. bakterie gnilne liczne grzybyi promieniowce niepasożytmeze, śluzówce itd.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUMIAN SZLACHETNY

  RUMIAN SZLACHETNY, rumianek rzymski(Arnhemis nobilis) — bylina z rodziny złożonych(Compositae); znana roślina zielarska,dobrze u nas zaaklimatyzowana. Dla celów leczniczychi kosmetycznych uprawia się wyłącznieodmianę pełnokwiatową; surowcem są ususzonekoszyczki kwiatowe zebrane na początku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓJKA

  RÓJKA — dzielenie się -♦rodzin pszczelich(rojenie się), odbywające się w porze maksymalnegoich rozwoju (zwykle czerwiec — począteklipca); poprzedza ją wychów trutni, a następnie•zakładanie -♦mateczników. Po złożeniu jaj do—♦miseczek, co matka robi z przerwami, rodzinawchodzi w stan nastroju rojowego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZTWÓR GLEBOWY

  ROZTWÓR GLEBOWY, faza c ie k ła gleb —krążąca w glebie woda, w której są rozpuszczonesole różnych związków mineralnych lub organicznych;ilość ciaJ rozpuszczonych w wodziekrążącej w glebie oraz ich rodzaje są bardzoróżne i zmienne; zależą od rodzaju gleby i zawartychw niej składników, od ilości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻOWATE

  RÓŻOWATE (Rosaceae) — rodzina botaniczna,do której należą rośliny zielne oraz prawiewszystkie krzewy i drzewa owocowe strefyumiarkowanej, m.in. jabłoń, grusza, śliwa, poziomka,malina, a także gatunki uprawiane ja korośliny ozdobne, np. róża, głóg; kwiaty mająpromieniste, okółkowe, obupłciowe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt

Do góry