Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELCZY PLAN LENINA

  SPÓŁDZIELCZY PLAN LENINA — plansocjalistycznej przebudowy rolnictwa, sformułowanyi uzasadniony przez Lenina, polegający naprzejściu od drobnotowarowej produkcji gospodarstwindywidualnych do wielkiej socjalistycznejgospodarki rolnej poprzez rozwijanie różnychform spółdzielczości. Sformułowania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /2 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOIWO

  SPOIWO — składnik zaprawy murarskiej U,bbetonu, który wraz z wypełniaczem ma zdolnośćtwardnienia na kamienistą masę po zarobieniuwodą. Rozróżniamy spoiwa powietrzne i hydrauliczne;do spoiw twardniejących tylko w powietrzuzalicza się wapno zwykłe, gips i spoiwo magnezjo,we, do spoiw twardniejących także...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPĘCZANIE

  SPĘCZANIE — rodzaj obróbki plastycznej metali,przy której przekuwany przedmiot, podwpływem nacisku lub uderzeń, zmniejsza długośćprzy jednoczesnym zwiększaniu przekroju. W naprawachmaszyn rolniczych i ciągników metodata ma zastosowanie przy regeneracji części takichjak tuleje (spęczanie tulei w główce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELNIE MLECZARSKIE

  SPÓŁDZIELNIE MLECZARSKIE — dobrowolnezrzeszenia producentów mleka mające nacelu organizowanie i prowadzenie skupu mleka,przetwarzanie i sprzedaż produktów mleczarskichdo miast, ośrodków fabrycznych i innych, prowadzenieskupu jaj i drobiu (na żądanie członków),dostarczanie swym członkom artykułów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOREK POLNY

  SPOREK POLNY (Spergula arvensis) — jednorocznaroślina pastewna z rodziny goździkowatych(Caryophyllaceae); ma krótki okres wegetacji(po 8 tygodniach daje pokos); uprawiana w Europieod zamierzchłych czasów. Wartość pastewnasporka jest duża. Uprawia się go przeważnie jakopoplon. Dla otrzymania nasion sieje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPIĘTRZANIE WODY

  SPIĘTRZANIE WODY — podwyższanie zwierciadłapłynącej wody spowodowane przeszkodąw korycie rzeki; przeszkoda może być naturalna,nP- próg skalny na dnie rzeki, albo sztuczna;spiętrzenie wody rozciągające się w górę cieku°2f?Wa S,ę Wodę spiętrza się sztucznierożnego rodzaju budowlami piętrzącymi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOROCYSTA

  SPOROCYSTA — drugie stadium larwalnew rozwoju przywr, powstające po przeniknięciuurzęsionej lanvy do żywiciela pośredniego, któnajczęściejjest ślimak; ma owalne lub rowkowatowydłużone worki, a brak jelita i innychnarządów (z wyjątkiem wydziclniczych); z niejrozwijają się redie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPIS ODMIAN SELEKCJONOWANYCH

  SPIS ODMIAN SELEKCJONOWANYCH —wykaz odmian roślin uprawnych wyhodowanychza granicą, które w kraju za pomocą selekcjiutrzymuje się w określonym typie i na właściwympoziomie produkcyjnym. Przyjęcie odmiany doSpisu Odmian Selekcjonowanych jest jednoznacznez dopuszczeniem jej do produkcji.Z chwilą gdy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPORY

  SPORY — bardzo różne utwory, na ogół bezpłcioweciała rozrodcze o charakterze przetrwalników;u pierwotniaków jest to stadium rozwojoweodznaczające się dużą odpornością dziękiwystępowaniu grubej otoczki; u pasożytniczychsporowców — stadium, w którym najczęściejpierwotniak opuszcza jednego żywiciela, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPISY ROLNE

  SPISY ROLNE — podstawowe badania z zakresustatystyki rolniczej obejmują wszystkie gospodarstwawedług stanu z pewnego okre&lonegodnia; pozwalają na jednoczesne uchwycenie najbardziejpodstawowych elementów rolnictwaw ich wzajemnym powiązaniu. W Polsce przeprowadzasię spisy rolne dwu rodząjów: okresowespisy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt

Do góry