Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  STACJE OCENY NASION (SON)

  STACJE OCENY NASION (SON) — laboratoriapracujące w ramach działalności prezy-(diów wojewódzkich rad narodowych, które napodstawie znormalizowanych metod laboratoryjnych(-♦melodyka oceny nasion) przeprowadzająocenę nasion, określając ich wartość siewną. Napodstawie nonn nasiennych Polskiego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOPIEŃ SPRĘŻANIA

  STOPIEŃ SPRĘŻANIA — stosunek objętościskokowej cylindra do objętości komoryspalania (przestrzeń nad dnem tłoka, gdy tłokznajduje się w górnym zwrotnym punkcie);silniki gaźnikowe mają np. stopień sprężania 1:4,a silniki wysokoprężne 1:16; wraz ze stopniemsprężania wzrasta temperatura mieszanki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE

  STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE — stacjemające za zadanie przeprowadzanie — dlapotrzeb rolnictwa — analiz chemicznych nawozówsztucznych, gleb i pasz. Stacje chemiczne zostałyutworzone w związku z wprowadzeniem nawozówmineralnych, gdy powstała potrzeba określaniazasobności i odczynu gleb w oclu ustalania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWNOŚĆ MASZYN

  SPRAWNOŚĆ MASZYN — stosunek ilościwykonanej pracy do ilości doprowadzonej energii.Sprawność maszyn wyraża się zwykJe ułamkiemdziesiętnym; im wartość ułamka większa, tymsprawność maszyny lepsza, np. sprawność silnikaelektrycznego wynosi około 0,9. a sprawnośćspalinowego silnika wysokoprężnego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SSAKI

  SSAKI (Mammalia) — grupa kręgowców o wysocezróżnicowanej budowie zewnętrznej i wewnętrznej;silnie rozwinięta kora mózgowa;stałocieplne; skóra owłosiona; rozdziełnopłciowe;zyworodne; wyjątek stanowią egzotyczne ratunkissaków—dziobak i kolczatka, które są jajorodne.Młode żywią się mlekiem matki, skąd...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRĘŻARKA

  SPRĘŻARKA — maszyna do sprężania gazówpod dużym ciśnieniem, przy jednoczesnymzmniejszaniu ich objętości. Sprężonego powietrzaużywa się np. do napędu narzędzi pneumatycznych,tynkarskich, malarskich, ubijaków gruntukafarów, wiertarek itp. W budownictwie używasię sprężarek tłokowych przenośnych lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SSAWKA

  SSAWKA (haustorium) — wyrostek strzępki grzybapasożytniczego, prosty, na końcu nabrzmiałylub rozgałęziony; wyrostkiem tym czerpie grzybpokarm z wnętrza komórki organizmu -♦gospodarza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZĘG

  SPRZĘG — urządzenie służące do zestawianiaaffrcgatów (kilka maszyn sprzęgniętych z traktorem);ma zadanie przekazywania siły uciągutraktora sprzęgniętym z nim maszynom. Budowasorzęgu zależy od łodzaju agregatowanychmaszyn. U nas często stosuje sic sprzęganiesiewników BSNC-3 za pomocą sprzęgu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELNIE OGRODNICZE

  SPÓŁDZIELNIE OGRODNICZE — zrzeszeniaproducentów mające na celu skup owoców,warzyw, miodu od producentów i dostarczanieich do miast, ośrodków fabrycznych, zakładówprzemysłu owocarsko-warzywniczego i cukrowniczego;dostarczanie członkom nasion, drzewekowocowych, sadzonek i narzędzi potrzebnychw ogrodnictwie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN

  STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN— gospodarstwo powołane do prowadzeniaporównawczych doświadczeń odmianowych.Stacje te rozmieszczone są w różnych okolicachkraju, aby doświadczenia były prowadzonew różnych warunkach miejscowych. Wyniki pracstacji oceny odmian służą Ministerstwu Rolnictwaza podstawę do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /472

  praca w formacie txt

Do góry