Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  STERTNIK

  STERTNIK — maszyna do podawania słomyi siana na stogi, sterty oraz do stodół lub na strychyobór. Zasadniczą częścią stertnika jest drewnianalub metalowa rynna, w której przesuwa się przenośnikłańcuchowy z poprzecznymi listwamizaopatrzonymi w zęby. Układany (stertowany)materiał jest wrzucany do kosza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAGNOWANIE WODY

  STAGNOWANIE WODY — pozostawanie stojącejwody przez czas dłuższy na powierzchni lubpłytko pod powierzchnią gruntu. Woda stagnującapowoduje zabagnienie, nie dopuszcza powietrzado gleby i uniemożliwia wzrost roślinompożytecznym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STERYLIZACJA

  STERYLIZACJA, wyjaławianie — I) niszczeniedrobnoustrojów, np. za pomocą wysokiejtemperatury (parą wodną pod wysokim ciśnieniem,gorącym powietrzem, przez wypalanie),za pomocą naświetlania specjalnymi promieniami(gainma). sączenia przez filtry; stosowane jestw antyseptycznych celach przy konserwacjiproduktów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAW ROTACYJNY

  STAW ROTACYJNY, basen rotacyjny _zbiornik wodny kształtu kolistego lub elipsoidalnego,zaopatrzony w konstrukcję zapewniającąrównomierny, silny, okrężny przepływ w'ody;używany głównie do wychowu pstrągów, łososii troci.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STERYLIZACJA MLEKA

  STERYLIZACJA MLEKA — zabieg polegającyna ogrzewaniu mleka (homogenizowanego)w temperaturze 130— I35*C i utrzymanie w tejtemperaturze przez kilkanaście sekund; stosujesię w celu całkowitego wyjałowienia go (zniszczenianie tylko form wegetatywnych, lecz równieżprzetrwalników bakterii). Służą do tego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STERTA

  STERTA — określona ilość zwiezionego zboża,rzepaku, łubinu itp., prawidłowo ułożona na polupo podesłaniu poddenka. Sterty ustawia sięna miejscach suchych, aby nie podmakałyod spodu, w takiej wielkości, aby można je byłow ciągu jednego dnia postawić, a następniew takim samym czasie omłócić. Sterty...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STERYLNOŚĆ

  STERYLNOŚĆ — uwarunkowana dziedzicznieniezdolność osobników męskich do zapłodnienialub osobników żeńskich do wytworzenia komórkijajowej zdolnej do zapłodnienia i wydaniapotomstwa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STEK

  STEK — u ptaków i u stekowców rozszerzonyodcinek jelita prostego zaopatrzony w mięśniezwieracze; uchodzi do niego jajowód (u samic)lub nasieniowody Cu samców) oraz moczowody;w steku, który jest również narządem kopulacyjnym,formuje się kał zmieszany z moczem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOPIEŃ WODNY

  STOPIEŃ WODNY — pionowy uskok dnarzeki odpowiednio obudowany i umocniony w celuochrony koryta rzeki przed mszczącym działaniemspadającej wody; stopnie mogą byćwykonane z betonu, kamienia, -♦faszyny lubdrewna. Kilka stopni wykonanych na pewnymodcinku cieku nazywa się k a s k a d ą ; kaskadysą powszechnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STEKOWCE

  STEKOWCE (Monotremata) — podgromadassaków, bezłożyskowe, jajorodne; końcowy odcinekich jelita funkcjonuje jako stek, do któregouchodzą przewody moczowe i płciowe. Do stekowcównależą dziobak i kolczatka, żyjącew Australii.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /257

  praca w formacie txt

Do góry