Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SZWYCE

  SZWYCE — szwajcarska rasa bydła typu mięsoo-miecznego; umaszczenie „myszate", tzn. ciemno-lub jasnoszare; skóra średniej grubości,elastyczna; włos cienki, gładki, lśniący; bardzoprawidłowa budowa, mocny kościec i dobrze rozwinięteumięśnienie. Waga żywa krów od 500do 700 kg, wysokość w kłębie krów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚCIÓŁKA LEŚNA

  ŚCIÓŁKA LEŚNA — resztki roślinne i zwierzęce(liście, gałązki, kora, odchody, szczątkizwierząt itp.) nagromadzone pod drzewostanem;ulegając stopniowemu rozkładowi, wzbogacająglebę leśną w próchnicę; grabienie więc i wywożeniez lasu ściółki na użytek gospodarstw rolnych,jako szkodliwe dla...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYMKIEWICZ Dezydery

  SZYMKIEWICZ Dezydery (1885—1948) —wybitny botanik polski, profesor botaniki ogólneii fizjologii roślin na wydziale rolniczo-leśnymPolitechniki Lwowskiej, profesor UniwersytetuJagiellońskiego oraz dyrektor Instytutu BadawczegoLeśnictwa; autor licznych prac i podręcznikówz dziedziny botaniki, ekologii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZPECIEL GRUSZOWIEC

  SZPECIEL GRUSZOWIEC (Eriophyes piri) —roztocz z rodziny szpeciclowatych (Eriophyuiae);niedostrzegalne gołym okiem, o dwu parachnóg larwy i dorosłe roztocze, dość silnie wydłużone,długości do 0,2 mm, rozszerzające sięku przodowi, zielonkawe, żerujące w miękiszupod skórką liści gruszy, powodując na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZPIK KOSTNY

  SZPIK KOSTNY — różowawa lub żółtawasubstancja wypełniająca wolne przestrzenie w kościach;powstają w nim krwinki; z wiekiem zwierzęciatraci, szczególnie w kościach długich (npkość udowa czy ramienna), swoje właściwościkrw iotwórcze i ulega zwyrodnieniu tłuszczowemu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKŁO WODNE

  SZKŁO WODNE — stop krzemionki z wodorotlenkiemsodu lub potasu; produkuje się jew postaci gęstej cieczy; po odpowiednim rozcieńczeniuwodą stosowane jest jako dodatekdo kwasoodpornych zapraw lub jako ognioodpornapowłoka drewna oraz jako domieszkado różnego rodzaju kitów stosowanych do uszczelnianianp...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEPIONKA

  SZCZEPIONKA — preparat zawierający czystąhodowlę bakterii lub wirusów żywych o osłabionejzjadliwości, bakterii zabitych lub jadówbakteryjnych; w zależności od tego, do czegoma być użyty, bakterie te mogą być żywe, zabitelub osłabione (mogą to być również osłabionewirusy). Szczepionki dla ludzi lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKLISTOŚĆ MIĄŻSZU

  SZKLISTOŚĆ MIĄŻSZU — choroba fizjologicznajabłek polegająca na tym, że miąższi skórka stają się prawic przezroczyste, wskutekprzesycenia wodą przestrzeni międzykomórkowych.Szklistość może obejmować tylko małączęść lub też większość komórek miąższu;występuje na kilka lub kilkanaście dni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZĘKA

  SZCZĘKA — parzysta nieruchoma kość szczękowi,wchodząca w skład części trzewnej czaszkii stanowiąca oprawę dla górnego luku zębowego(przedtrzonowców i trzonowców); łączy sięz kośćmi: siekaczową, nosową, łzową. jarzmową,podniebienną i klinową oraz z lemieszem i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKODNIKI PSZCZÓŁ I PASIEKI

  SZKODNIKI PSZCZÓŁ I PASIEKI — dośćliczne gatunki owadów i niektóre kręgowce(ptaki, płazy, drobne ssaki), które uszkadzająplastry; rabują miód bądź zjadają pszczoły.Spośród owadów największe szkody wyrządzamól barciak i barciak mniejszy (motylica woskowa),gąsienice ich odżywiają się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 178

  praca w formacie txt

Do góry