Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jak znaczą słowa?

  Pytanie o istotę znaczenia znaków językowych jest wielce kłopotliwe dla lingwistów. Przez długie lata badania semantyczne wyłączano z językoznawstwa, a j dziś wielu językoznawców rezygnuje z definiowania znaczenia - przyjmuje znaczenie jako pojęcie niedefiniowalne i stara się jedynie opisywać...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy można „przetłumaczyć” wypowiedź mówioną na pisaną?

  Plan wyrażania znaków językowych ma nie tylko charakter dźwiękowy, lecz także pisany. Droga ludzkości do pisma była długa. Tak zwane pismo alfabetyczne, którego znaki (litery) odpowiadają fonemom, pojawiło się dopiero około VIII w. p.n.e. Do języka polskiego pismo dotarło wraz z łaciną. Przez...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowany jest akapit?

  Spójności tekstu nie można zatem sprowadzać do kohezji, spójności w planie wyrażania. Ta spójność jest podporządkowana spójności treściowej, która nic zawsze musi mieć swój powierzchniowy wyraz. Na spójność treściową można różnic patrzeć:

  1.    jako na sieć (treściowych) nawiązań między...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /12 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy można opisać znaczenie słów?

  Opisujemy znaczenie słów w życiu codziennym, gdy wyjaśniamy je komuś, kto pyta: co znaczy słowo okaryna (tyczka. kliknąć itd.), lub sami pytamy innych. Sięgamy też do słowników, gdzie spotykamy definicje znaczeń. O sposobach ich tworzenia pisze się z reguły we wstępach do słowników, por. W...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co znaczą morfemy i jak zmieniają swoje oblicze?

  Wiemy już. że fonemy nie posiadają znaczenia, są jednostkami planu wyrażania. ich rola polega na „nadawaniu ciała” znakom (morfemom, wyrazom itd.) oraz na odróżnianiu znaczeń wyrazów, Morfcm jest najmniejszą znakową jednostką języka. tj. posiada plan wyrażania (fonetyczną substancję i fonemową...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /4 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ład czy nieład?

  Znaczenie słowa stanowi więc dość złożoną i otwartą całość, która ukazuje różne swoje strony w użyciach tekstowych oraz w rozwoju historycznym. Zarazem tkwi w niej społeczne, wspólne jądro, które umożliwia ludziom porozumie-wąnie się. Otwartość i elastyczność znaczenia pozwala językowi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /16 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak podzielić wyrazy na części mowy?

  Z morfologicznego punktu widzenia wyraz jest konstrukcją morfemową (zorganizowaną wokół morfemu leksykalnego), zdolną do spełnienia określonych funkcji składniowych i tekstowych. Dla uniknięcia nieporozumień rozróżnijmy terminologicznie trzy podstawowe znaczenia słowa wyraz:

  •    wyraz słownikowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co o głoskach mówią dane ilościowe?

  O języku polskim mówi się, że „chrzęści”. Ta i inne globalne charakterystyki („miękki”, „melodyjny” itp.) zależą w dużej mierze od częstości występowania głosek, klas głosek i ich połączeń. Przytoczmy parę danych ilościowych (głównie za: Dukiewicz, Sawicka 1995).

  W inwentarzu fonemów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLEDZIONA

  ŚLEDZIONA —narząd o miękkiej konsystencji,barwy brunatnoczerwonej, mieszczący się po lewejstronic jamy brzusznej, w bezpośrednim sąsiedztwieżołądka; kształt i wielkość śledziony sąróżne u różnych gatunków zwierząt, wytwarzaniektóre krwinki białe (limfocyty), a także stanowizbiornik krwi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYNKA

  SZYNKA — tylna partia tułowia świni, obejmującazespół mięśni nogi zadniej; stanowi najcenniejszywyrąb półtuszy świni; jest podstawowymsurowcem do produkcji delikatesowychkonserw wieprzowych („polska szynka w puszce”ma duże powodzenie na rynku amerykańskimi jest uznana za bezkonkurencyjną pod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt

Do góry